Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Peter Palášthy, Garbiarska 1070/11, Košice
KASA ZÁLOŽNÁ akciová spoločnosť člen predstavenstva (súčasný), predseda predstavenstva (minulý) 2021 2 967 266,00 € 958 201,00 €