Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Polyvlies Beyer Invest Gmbh, Hörstel 484 77, Spolková republika Nemecko
Polyvlies Slovakia, s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2019 5 223 169,00 € 213 618,00 €
Polyvlies Beyer Invest Gmbh & Co.kg, Hörstel 484 77, Spolková republika Nemecko
Polyvlies Slovakia, s.r.o. spoločník (minulý) 2019 5 223 169,00 € 213 618,00 €