Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Richard Šarvaic, Orolská 16/1, Trnava
TRIER s.r.o. spoločník 100% (súčasný), spoločník 50% (minulý), spoločník (minulý), konateľ (súčasný) 2018 68 149,00 € 31 923,00 €
MAXIM consult s.r.o. spoločník 51% (minulý), konateľ (minulý) 2018 14 400,00 € 9 782,00 €
ZENYRA s.r.o. spoločník 50% (súčasný), spoločník (minulý), konateľ (súčasný) 2018 45 166,00 € 136 536,00 €
Richard Šarvaic, Ulica Palárikova 8285/15, Trnava
STAVBYT Sereď, spol. s r.o. konateľ (súčasný) 2018 29 890,00 € 1 816,00 €
SAJVA, spol. s r.o. konateľ (súčasný) 2018 156 558,00 € 8 099,00 €
ETERNITY, spol. s r.o. konateľ (súčasný) 2018 23 334,00 € 13 295,00 €
TRIER s.r.o. spoločník 100% (súčasný), spoločník 50% (minulý), spoločník (minulý), konateľ (súčasný) 2018 68 149,00 € 31 923,00 €
KREATIM vm s.r.o. spoločník 100% (súčasný), konateľ (súčasný) 2018 77 019,00 € 5 359,00 €
S-AGRO GROUP s.r.o. spoločník 100% (súčasný), konateľ (súčasný) 2018 3 227,00 € 2 489,00 €
ProPharma s. r. o. spoločník 20% (minulý), konateľ (minulý) 2018 0,00 € -46 657,00 €
ZENYRA s.r.o. spoločník 50% (súčasný), spoločník (minulý), konateľ (súčasný) 2018 45 166,00 € 136 536,00 €
Greenvia, s.r.o. spoločník 50% (minulý), konateľ (minulý) 2017 82 417,00 € 25 671,00 €
FEROL s.r.o. spoločník 50% (súčasný), spoločník 100% (minulý), konateľ (súčasný) 2018 0,00 € -2 876,00 €
Letura s.r.o. spoločník 33% (minulý), konateľ (minulý) 2018 90 287,00 € 13 485,00 €
Balard s.r.o. spoločník 50% (súčasný), konateľ (súčasný) 2017 68 702,00 € 9 929,00 €
i-firma P10 s.r.o. (zrušená) spoločník 25% (minulý) 2013 18 581,00 € -19 795,00 €
KLETUR, s. r. o. spoločník 25% (súčasný), konateľ (minulý) 2018 1 248,00 € 201,00 €