Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Stanislav Tarnek, Tajovského 8540/3H, Žilina
UNITECH SLOVAKIA, s. r. o. konateľ (minulý) 2017 0,00 € -36 168,00 €
Gastro Fun s.r.o. konateľ (súčasný) 2019 426 382,00 € -146 486,00 €
ENERGY POINT, s. r. o. konateľ (súčasný) 2019 49 118,00 € 429,00 €
CAPITAL INDUSTRIES s.r.o. konateľ (minulý) 2020 1 938 209,00 € 19 637,00 €
HIKARI, s.r.o. konateľ (súčasný) 2019 48 075,00 € 312,00 €
OPTISTREAM PROJECT s.r.o. konateľ (súčasný) 2020 0,00 € -1 077,00 €
Auto-Real SK, s.r.o. spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý) 2016 0,00 € -564,00 €
BAUCONT s.r.o. konateľ (súčasný) 2019 30 188,00 € 13 295,00 €
Be Rave, s.r.o. konateľ (súčasný) 2018 5 315,00 € -21 909,00 €
PL - STEEL s.r.o. konateľ (minulý) 2020 1 178 970,00 € 1 444,00 €
STAcorp s.r.o. konateľ (súčasný) 2020 6 177,00 € -15 269,00 €
CLOSERVIS s.r.o. konateľ (minulý) 2020 826 623,00 € 11 498,00 €
EKON OFFICE s.r.o. konateľ (súčasný) 2020 25 746,00 € -1 085,00 €
GITAMEAT, s.r.o. konateľ (súčasný) 2020 280,00 € -193,00 €
MT MARKET, s.r.o. konateľ (minulý) 2018 133 024,00 € -181,00 €
OPTISTREAM SK s.r.o. konateľ (súčasný) 2020 3 328 677,00 € 358 703,00 €
EKON OFFICE ZA s.r.o. konateľ (súčasný) 2020 8 349,00 € 1 016,00 €
SALSA s.r.o. konateľ (súčasný) 2019 47 030,00 € 260,00 €
FRANKRAUM s.r.o. konateľ (minulý) 2019 95 068,00 € 5 566,00 €
OBS s. r. o. konateľ (minulý) 2019 40 500,00 € -19 042,00 €
Starco 2 s.r.o. spoločník 100% (súčasný), konateľ (súčasný) 2020 0,00 € -112,00 €
OPTISTREAM s. r. o. konateľ (súčasný) 2020 0,00 € -1 196,00 €
Kokorda s.r.o. konateľ (minulý)
Starco 5 s. r. o. spoločník 100% (súčasný), konateľ (súčasný) 2020 0,00 € -27,00 €
Starco 6 s. r. o. spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý) 2019 35 385,00 € 2 215,00 €