Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Tomáš Kohút, Šteberlova 5986/29, Pezinok
Poľnohospodárske družstvo Turiec člen predstavenstva (súčasný) 2021 1 648 909,00 € 3 975,00 €
Poľnohospodárske družstvo Šalgovce člen predstavenstva predstavenstva (súčasný) 2021 1 980 695,00 € 87 054,00 €
PD Dolné Otrokovce s.r.o. konateľ (súčasný) 2021 2 181 227,00 € 155 886,00 €
RD Častkov s.r.o. konateľ (súčasný) 2021 1 021 456,00 € 47 952,00 €
Roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča člen predstavenstva (súčasný) 2021 2 400 171,00 € 77 352,00 €
Agrovia, a.s. člen predstavenstva (súčasný) 2021 1 875 725,00 € 130 667,00 €
FOOD FARM, s.r.o. konateľ (súčasný) 2021 4 821 669,00 € 321 994,00 €
EUROAGRO SENICA s.r.o. konateľ (súčasný) 2021 449 465,00 € 64 699,00 €
SANAGRO Senica s.r.o. konateľ (súčasný) 2021 933 082,00 € 53 563,00 €
BOS-POR AGRO s.r.o. konateľ (súčasný) 2021 1 651 413,00 € 153 988,00 €
AGRONOVA Liptov, s.r.o. konateľ (súčasný) 2021 661 478,00 € -246 385,00 €
SANAGRO a.s. člen predstavenstva predstavenstva (súčasný), člen dozornej rady (minulý) 2021 4 712 803,00 € 1 156 284,00 €
AMISIS, a. s. člen predstavenstva (súčasný), člen dozornej rady (minulý) 2021 12 412,00 € 11 573,00 €
AGRO Šalgovce s.r.o. konateľ (súčasný) 2021 0,00 € -12 575,00 €
Mirkafoto, s. r. o. spoločník 100% (súčasný), konateľ (súčasný) 2021 157 043,00 € 85 421,00 €
SAN Trading s.r.o. konateľ (súčasný) 2021 1 390 360,00 € -247 659,00 €
AGRO - HÁJ Mošovce, a.s. člen predstavenstva (súčasný), člen predstavenstva predstavenstva (minulý) 2021 0,00 € -3 981,00 €
Voľný výbeh a.s. člen predstavenstva (súčasný) 2021 0,00 € 0,00 €
AGRONOVA Bukovina s. r. o. konateľ (súčasný)
Tomáš Kohút, Šterbelova 5986/29, Pezinok
Agrovia, a.s. člen predstavenstva (súčasný) 2021 1 875 725,00 € 130 667,00 €