Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Vladimír Budiač, Hannova 13, Bratislava
ONA, a.s. člen predstavenstva predstavenstva (minulý) 2019 0,00 € 0,00 €
Vladimír Budiač, Haanova 13, Bratislava
SLOVAGRIA, a.s. člen predstavenstva predstavenstva (minulý) 2020 0,00 € 0,00 €
VENET, a.s. člen predstavenstva predstavenstva (minulý) 2019 1 729 054,00 € -684 254,00 €
ROMA, s.r.o. spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý) 2019 141 090,00 € 3 304,00 €
TORIS, a.s. - v likvidácii (zrušená) člen predstavenstva predstavenstva (minulý)
ACQUISITION AND FINANCIAL SERVICES, s.r.o. konateľ (minulý)
AK DOM, s.r.o. konateľ (minulý) 2020 322 759,00 € 58 568,00 €
SMS servis, s.r.o. konateľ (minulý) 2020 65 857,00 € 26 626,00 €
BF Capital Partners, a.s. v likvidácii (zrušená) predseda predstavenstva predstavenstva (minulý)
AV REC., s. r. o. spoločník 100% (súčasný), spoločník 50% (minulý), konateľ (súčasný) 2019 41 229,00 € 10 125,00 €
GARANTIA a. s. člen predstavenstva (minulý) 2020 79 801,00 € -1 813,00 €
Property Development, a.s. člen predstavenstva (minulý) 2013 2,00 € -842 511,00 €
IBV Consulting, s.r.o. spoločník 100% (súčasný), konateľ (súčasný) 2019 22 533,00 € 7 960,00 €
DSA Financial Group Slovensko, a. s. člen dozornej rady (súčasný) 2018 0,00 € 0,00 €
Scarab Plus, s.r.o. v likvidácii (zrušená) konateľ (minulý)
ARIVA, s. r. o. (zrušená) konateľ (minulý) 2011 0,00 € -64,00 €
Northcorp, a.s. člen dozornej rady (minulý) 2016 2 537 450,00 € -696 839,00 €
MARBLE, s.r.o. spoločník 50% (súčasný), konateľ (súčasný) 2019 17 917,00 € -986,00 €
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s. (minulý) 2020 11 028,00 € 970,00 €
PLZEŇSKÝ DVOR, s. r. o. (zrušená) konateľ (minulý) 2009 136 390,00 € -5 786,00 €
Media s. r. o. konateľ (minulý)
KASCADA s. r. o. konateľ (minulý)
BizLead, s. r. o. konateľ (minulý) 2019 319 116,00 € 60 384,00 €
Ferdeg Servis s. r. o. v likvidácii (zrušená) konateľ (minulý) 2012 0,00 € 0,00 €
Solárny východ, s. r. o. konateľ (minulý) 2020 1 390 779,00 € 150 974,00 €
SPV28, s.r.o. konateľ (minulý) 2016 0,00 € -553,00 €
Tradexis s. r. o. konateľ (minulý) 2011 3 206 622,00 € -25 547,00 €
Mores Estate, s.r.o. konateľ (minulý) 2020 124 080,00 € -6 165,00 €
Mookait s. r. o. v likvidácii (zrušená) spoločník 100% (minulý)
LBS INVEST, s. r. o. v likvidácii (zrušená) spoločník 40% (minulý), konateľ (minulý) 2016 0,00 € -62 839,00 €
SPV40, s. r. o. konateľ (minulý) 2016 1 326 616,00 € -3 546,00 €
HPL PO spol. s r. o. (zrušená) konateľ (minulý)
RV LivingDream, s. r. o. konateľ (minulý) 2020 3 052,00 € -459,00 €
Central Trans s. r. o. konateľ (minulý) 2011 0,00 € 0,00 €
Global Industry Solution, s. r. o. konateľ (minulý) 2019 16 000,00 € 2 015,00 €
VEZELROST, a. s. (zrušená) predseda predstavenstva predstavenstva (minulý)
Machinery Investments, a. s. predseda predstavenstva predstavenstva (minulý) 2020 17 004 791,00 € -1 346 195,00 €
ZELENKA, a. s. predseda predstavenstva predstavenstva (minulý) 2019 0,00 € -19 255,00 €
INJECTA, a. s. predseda predstavenstva (minulý) 2020 12 642 295,00 € 567 957,00 €
LOAN MANAGEMENT, a. s. v likvidácii predseda predstavenstva predstavenstva (minulý) 2020 1 167,00 € -8 013,00 €
LEWARE, s. r. o. v likvidácii (zrušená) konateľ (minulý) 2017 0,00 € -209,00 €
FireWOOD, s. r. o. spoločník 50% (minulý), konateľ (minulý) 2019 8 083,00 € -26 120,00 €
ADVO INSOLVENCY, k.s. (súčasný) 2019 50 595,00 € 11 899,00 €