Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Vlastimil Majerčák, 958, Dobšiná
ASTOM BPS s. r. o. spoločník 25% (minulý) 2019 1 120 055,00 € -109 849,00 €
Vlastimil Majerčák, Vlčia Dolina 958, Dobšiná
TATRAFAT, spol. s r.o. Huncovce konateľ (súčasný) 2019 114 841,00 € -15 378,00 €
MEDIFARM, s.r.o. spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý) 2019 0,00 € -3 916,00 €
ASTOM ND, s. r. o. konateľ (súčasný) 2019 1 082 757,00 € -97 595,00 €
AGRO-VALALIKY a.s. člen dozornej rady (súčasný) 2019 1 971 775,00 € -125 028,00 €
ASTOM BPS s. r. o. konateľ (súčasný) 2019 1 120 055,00 € -109 849,00 €
Regionálna energetika a.s. predseda predstavenstva (súčasný) 2019 313 609,00 € 92 883,00 €
GESTUS Investments, s.r.o. konateľ (súčasný) 2019 296 607,00 € 155 986,00 €
ASTOM V, s. r. o. konateľ (súčasný) 2019 1 230 585,00 € -35 208,00 €
Naše Farmy, a. s. člen predstavenstva predstavenstva (minulý), člen dozornej rady (minulý) 2019 3 744 105,00 € -6 189 500,00 €
AQUIRA s. r. o. konateľ (súčasný) 2019 515 426,00 € 181 721,00 €
SOLAR IN, a. s. člen predstavenstva predstavenstva (súčasný), člen predstavenstva (minulý), člen predstavenstva predstavenstva (minulý) 2019 2 016 264,00 € 681 522,00 €
ESIN construction, a. s. člen dozornej rady (minulý) 2019 12 844 576,00 € -2 386 747,00 €
Bioagris, s. r. o. konateľ (súčasný) 2019 421 090,00 € 79 526,00 €
ASTOM s. r. o. spoločník 22% (minulý), spoločník 25% (minulý), spoločník 50% (minulý), konateľ (súčasný) 2019 1 606 409,00 € 619 246,00 €
DOUVE - AGRO, s.r.o. spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý) 2019 381 412,00 € 194 576,00 €
BEK Haniska, s.r.o. spoločník 50% (súčasný) 2019 2 757,00 € -356,00 €
SUNLANDIA, a. s. (zrušená) člen dozornej rady (minulý)
FOTOSOLAR Tornaľa, a.s. člen predstavenstva predstavenstva (súčasný), člen predstavenstva (minulý), predseda predstavenstva predstavenstva (minulý) 2019 1 779 940,00 € 697 435,00 €
BCQ Systém, a. s. člen predstavenstva (súčasný), predseda predstavenstva predstavenstva (minulý) 2019 1 802 729,00 € 566 174,00 €
FOTOVOLTAIKA Starňa, a. s. člen predstavenstva (súčasný), člen predstavenstva predstavenstva (minulý) 2019 1 832 652,00 € 750 975,00 €
SUPERFICIES, a. s. člen predstavenstva (súčasný), predseda predstavenstva predstavenstva (minulý) 2019 1 831 166,00 € 706 848,00 €
Fotovoltaická elektráreň Bátka, s. r. o. /skratka FEB, s. r. o./ konateľ (súčasný) 2019 404 303,00 € 148 632,00 €
SOLGY, a. s. člen predstavenstva (súčasný), predseda predstavenstva predstavenstva (minulý) 2019 1 808 881,00 € 687 121,00 €
FVE Senec, s.r.o. konateľ (súčasný) 2019 428 521,00 € 276 704,00 €
Bioagris 1, s. r. o. konateľ (súčasný) 2019 403 432,00 € 75 609,00 €
Bioagris 2, s. r. o. konateľ (súčasný) 2019 401 486,00 € 71 869,00 €
ASTOM-4PS s.r.o. spoločník 50% (minulý), konateľ (súčasný) 2019 3 676 106,00 € -76 085,00 €
ESG, a. s. (zrušená) člen predstavenstva predstavenstva (minulý)
SLG Invest, a. s. (zrušená) člen predstavenstva predstavenstva (minulý)
SPR Development, a.s. (zrušená) člen predstavenstva predstavenstva (minulý)
Tr - Energo, a. s. (zrušená) člen predstavenstva predstavenstva (minulý) 2012 120 811,00 € 50,00 €
BBF energy, s.r.o. konateľ (súčasný) 2019 959 939,00 € 23 645,00 €
ESIN T2, a. s. (zrušená) člen dozornej rady (minulý)
ESIN T1, a.s. (zrušená) člen dozornej rady (minulý)
ESIN T3, a. s. (zrušená) člen dozornej rady (minulý)
Inštitút tepelného hospodárstva, s.r.o. spoločník 50% (súčasný) 2019 1 805 631,00 € -392 703,00 €
ESIN R3, a. s. (zrušená) člen dozornej rady (minulý)
ESIN R1, a. s. (zrušená) člen dozornej rady (minulý)
ESIN R2, a. s. (zrušená) člen dozornej rady (minulý)
FSR Invest, a. s. (zrušená) člen dozornej rady (minulý) 2012 94 873,00 € 622,00 €
ALIS energy, a.s. člen predstavenstva (súčasný) 2019 10 000,00 € -265 654,00 €
ALS group, a.s. člen predstavenstva (súčasný) 2019 0,00 € -270 762,00 €
EG Bravo s.r.o. spoločník 50% (súčasný) 2019 0,00 € -254,00 €
BITLAND a.s. člen dozornej rady (súčasný) 2019 0,00 € 0,00 €
FSRB, a.s. člen dozornej rady (súčasný) 2019 96 712,00 € -249 929,00 €
AGRO-TISA a.s. člen dozornej rady (minulý) 2018 0,00 € 0,00 €
WHITE AGRO s.r.o. spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý) 2019 0,00 € -2 434,00 €