Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Yssel [sro], Mierová 21, Palárikovo
YSSEL STEEL, s.r.o. spoločník 85% (minulý), spoločník 70% (minulý) 2018 20 733 922,00 € -28 613,00 €
YSSEL CONTRACTING, s.r.o. spoločník 85% (minulý), spoločník 70% (minulý), spoločník (minulý) 2018 229 543,00 € -100 053,00 €
YSSEL LOGISTICS, s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2018 906 140,00 € -63 655,00 €
YSSEL MACHINES s.r.o. spoločník 15% (minulý) 2018 111 500,00 € -6 888,00 €
R.Steel s.r.o. spoločník 100% (minulý), spoločník 52% (minulý) 2018 0,00 € -114 935,00 €
HVM, s.r.o. spoločník 50% (súčasný) 2018 139 182,00 € -37 951,00 €
CHITA INVESTMENT s.r.o. spoločník 100% (minulý), spoločník 40% (minulý) 2018 1 060 232,00 € 221 470,00 €
Yssel [sro], Štefánikova tr. 51, Nitra
YSSEL CONTRACTING, s.r.o. spoločník 85% (minulý), spoločník 70% (minulý), spoločník (minulý) 2018 229 543,00 € -100 053,00 €
Yssel Steel [sro], Štefánikova tr. 51, Nitra
VEGERRA, s.r.o. spoločník 100% (súčasný), spoločník (minulý) 2018 1,00 € -46 908,00 €
Yssel Machines [sro], Narcisová 33, Nitra
YSSEL HOLCON s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2018 2 919 221,00 € 64 929,00 €
HOLCON LOGISTICS s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2018 86,00 € 585,00 €
Yssel Holcon [sro], Narcisová 33, Nitra
YSSEL HOLCON s.r.o. spoločník (minulý), spoločník 85% (minulý) 2018 2 919 221,00 € 64 929,00 €
Mesie s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2018 242,00 € -2 851,00 €
Didie s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2018 34 795,00 € 1 257,00 €
YSSEL CONCRETE s.r.o. spoločník 100% (súčasný), spoločník 85% (minulý) 2018 874 675,00 € 19 984,00 €
Yssel Logistics [sro], Mierová 21, Palárikovo
OTN, s.r.o. spoločník (minulý), spoločník 75% (minulý), spoločník 50% (minulý) 2018 217 907,00 € -41 411,00 €
Yssel Steel [sro], Mierová 21, Palárikovo
YSSEL CONTRACTING, s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2018 229 543,00 € -100 053,00 €
A.V.S.T., s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2018 0,00 € -14 843,00 €
VEGERRA, s.r.o. spoločník 100% (súčasný), spoločník (minulý) 2018 1,00 € -46 908,00 €
R.Steel s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2018 0,00 € -114 935,00 €
OTN, s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2018 217 907,00 € -41 411,00 €
FER-HO, s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2018 551 882,00 € 164 894,00 €
MONIER, s.r.o. v likvidácii spoločník 100% (súčasný) 2015 0,00 € -977,00 €
DNH, s.r.o. v likvidácii spoločník 70% (súčasný) 2015 0,00 € -1 663,00 €
N.STEEL s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2018 66 015,00 € -28 954,00 €
HOPPEN s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2018 1,00 € -9 618,00 €
Tini s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2018 309 931,00 € -13 559,00 €
TEBE s.r.o. spoločník (minulý) 2018 154 794,00 € -4 243,00 €
T.A.N. s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2018 597 983,00 € 7 650,00 €
KEKOVA s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2018 1 168 580,00 € -21 664,00 €
D.A.M. s.r.o. spoločník (minulý) 2018 557 866,00 € 5 195,00 €
N.A.M. s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2018 32,00 € -1 902,00 €
Yssel Steel Sk [sro], Mierová 21, Palárikovo
TEBE s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2018 154 794,00 € -4 243,00 €
T.A.N. s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2018 597 983,00 € 7 650,00 €
D.A.M. s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2018 557 866,00 € 5 195,00 €
N.A.M. s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2018 32,00 € -1 902,00 €