Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Yssel [sro], Mierová 21, Palárikovo
YSSEL STEEL, s.r.o. spoločník 85% (minulý), spoločník 70% (minulý) 2019 1 846 251,00 € 13 249,00 €
YSSEL CONTRACTING, s.r.o. spoločník 85% (minulý), spoločník 70% (minulý), spoločník (minulý) 2019 0,00 € -389,00 €
YSSEL LOGISTICS, s.r.o. spoločník (minulý), spoločník 100% (minulý) 2019 921 440,00 € -10 279,00 €
YSSEL MACHINES s.r.o. spoločník 15% (minulý) 2019 80 000,00 € 351,00 €
R.Steel s.r.o. spoločník 100% (minulý), spoločník 52% (minulý) 2019 0,00 € -257,00 €
HVM, s.r.o. spoločník 50% (súčasný) 2018 139 182,00 € -37 951,00 €
CHITA INVESTMENT s.r.o. spoločník 100% (minulý), spoločník 40% (minulý) 2019 1 150 840,00 € 203 389,00 €
Yssel [sro], Štefánikova tr. 51, Nitra
YSSEL CONTRACTING, s.r.o. spoločník 85% (minulý), spoločník 70% (minulý), spoločník (minulý) 2019 0,00 € -389,00 €
Yssel Steel [sro], Štefánikova tr. 51, Nitra
VEGERRA, s.r.o. spoločník 100% (súčasný), spoločník (minulý) 2019 0,00 € 0,00 €
Yssel Machines [sro], Narcisová 33, Nitra
YSSEL HOLCON s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2019 4 531 105,00 € 89 676,00 €
HOLCON LOGISTICS s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2019 0,00 € -164,00 €
Yssel Holcon [sro], Narcisová 33, Nitra
YSSEL HOLCON s.r.o. spoločník (minulý), spoločník 85% (minulý) 2019 4 531 105,00 € 89 676,00 €
Mesie s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2019 0,00 € -11 734,00 €
Didie s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2019 548 175,00 € -92 249,00 €
YSSEL CONCRETE s.r.o. spoločník 100% (súčasný), spoločník 85% (minulý) 2019 783 974,00 € 21 329,00 €
Yssel Logistics [sro], Mierová 21, Palárikovo
OTN, s.r.o. spoločník (minulý), spoločník 75% (minulý), spoločník 50% (minulý) 2019 0,00 € 1 292,00 €
Yssel Steel [sro], Mierová 21, Palárikovo
YSSEL CONTRACTING, s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2019 0,00 € -389,00 €
A.V.S.T., s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2019 0,00 € -1,00 €
VEGERRA, s.r.o. spoločník 100% (súčasný), spoločník (minulý) 2019 0,00 € 0,00 €
R.Steel s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2019 0,00 € -257,00 €
OTN, s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2019 0,00 € 1 292,00 €
FER-HO, s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2019 0,00 € 47 979,00 €
MONIER, s.r.o. v likvidácii spoločník 100% (súčasný) 2015 0,00 € -977,00 €
DNH, s.r.o. v likvidácii spoločník 70% (súčasný) 2015 0,00 € -1 663,00 €
N.STEEL s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2019 16,00 € -1 027,00 €
HOPPEN s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2019 0,00 € -1 277,00 €
Tini s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2019 0,00 € 345,00 €
TEBE s.r.o. spoločník (minulý) 2019 377 368,00 € -57 706,00 €
T.A.N. s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2019 448 924,00 € -169 990,00 €
KEKOVA s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2019 73,00 € -37 281,00 €
D.A.M. s.r.o. spoločník (minulý) 2019 487 307,00 € -37 062,00 €
N.A.M. s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2019 0,00 € -12 402,00 €
Yssel Steel Sk [sro], Mierová 21, Palárikovo
YSSEL LOGISTICS, s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2019 921 440,00 € -10 279,00 €
TEBE s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2019 377 368,00 € -57 706,00 €
T.A.N. s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2019 448 924,00 € -169 990,00 €
D.A.M. s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2019 487 307,00 € -37 062,00 €
N.A.M. s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2019 0,00 € -12 402,00 €