Popis služieb portálu IndexPodnikateľa

Finančné údaje  

IndexPodnikateľa ponúka svojím zákazníkom najviac informácií o každej spoločnosti. Sú to:

 • základné informácie o spoločnosti (kompletné fakturačné údaje)
 • podrobné informácie (obchodný register a živnostenský register)
 • kontaktné údaje
 • prehľadný indikátor rizika
 • ekonomické informácie (účtovné závierky) s možnosťou exportovať transformované závierky do excelu
 • informácie o podlžnostiach (sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovňe, dane, clá)
 • informáciu, či subjekt nie je problémovým platcom DPH
 • konkurzy a reštrukturalizácie
 • otvorené hodnotenie spoločnosti - index podnikateľa
 • pripravenú finančnú analýzu spoločnosti s možnosťou exportu do PDF
 • úspešne vysúťažené verejné obstarávania
 • zoznam súdnych rozhodnutí, v ktorých spoločnosť figurovala ako navrhovateľ alebo odporca

Vyskúšajte na 14 dní zadarmo

Monitoring  

Sledovanie Vašich obchodných partnerov prenechajte na nás. V prípade zmeny či problému zákazníka hneď informujeme email notifikáciou, čím zabezpečíme aby náš zákazník mohol včas na vzniknutú situáciu reagovať a podnikol kroky ku jej bezproblémovému zvládnutiu. Pri Vašich partneroch sledujeme na dennej báze nasledovné informácie:

 • konkurzy a reštrukturalizácie
 • likvidácie, výmazy z OR
 • zmeny v ORSR a ZRSR
 • platobnú disciplínu voči verejným inšitúciám (sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovňe, dane, clá)
 • zverejnenie novej účtovnej závierky
 • akékoľvek súdne rozhodnutie (platobný príkaz, exekúcia, ...)
 • zverejnenie spoločnosti na čiernej listine platcov DPH

Vyskúšajte na 14 dní zadarmo

Vyhľadávanie  

Pomocou rozšíreného vyhľadávania si môže náš zákazník vyfiltrovať adekvátnu cieľovú skupinu pre svoje aktivity. Databázu je možné filtrovať na základe najdôležitejších charakteristík:

 • obchodných (zameranie firmy, obor podnikania, predmet činnosti - SKNACE, právna forma)
 • veľkostných (obrat, zisk, imanie, počet zamestnancov)
 • geografických (kraj, okres, obec)
 • finančných (index podnikateľa - bonita, ebitda, eva)
Vašu zostavu potom môžete upraviť a vybrať si z nasledovných informácií, o ktoré máte záujem. Samozrejmosťou je možnosť exportovať zostavu priamo do excelu.
 • názov, ičo, dič, ič dph
 • ulica, mesto, psč, kraj, okres
 • dátum založenia, likvidácie, zrušenia
 • sknace, veľkosť organizácie, právna forma
 • konkurz, reštrukturalizácia, zrušenie dph, podlžnosť
 • tržby, výnosy, zisk, vlastné imanie, zadĺženie
 • likvidita, rentabilita, výsledok hospodárenia, bonita, index podnikateľa, obrat pohľadávok a záväzkov, marža, pridaná hodnota
 • daň, daň splatná, daň odložená
 • email, telefón, doména

Vyskúšajte na 14 dní zadarmo

Kontaktné údaje  

Našim zákazníkom poskytujeme prepracovanú databázu aktívnych subjektov podnikajúcich na Slovensku. Pravidelne aktualizovaný register všetkých obchodných firiem (vyše 200 tisíc subjektov) a živnostníkov (vyše 600 tisíc subjektov) máme doplnený o adresár kontaktov. Ten obsahuje nasledovné kontaktné údaje:

 • mená konateľov, spoločníkov, štatutárov, ...
 • emailové adresy
 • telefónne a mobilné čísla
 • webové stránky a domény

Vyskúšajte na 14 dní zadarmo