Rebríček firiem TOP 25

s najvyššou ekonomickou pridanou hodnotou za rok 2014

DataSpot s.r.o.
Kapitulská 12
97401 Banská Bystrica

Index Názov IČO Tržby Čistý zisk EVA Zamestnanci
1. A++ Kia Motors Slovakia s.r.o. 35876832 4 586 708 000 € 282 416 000 € 152 181 920 € 3000-3999
2. A+ Fortress Trading s. r. o. 46605452 230 717 € 157 934 144 € 110 024 616 € -
3. A+ Orange Slovensko, a.s. 35697270 580 156 030 € 103 062 000 € 63 603 260 € 1000-1999
4. B eustream, a.s. 35910712 630 019 970 € 334 000 000 € 62 619 200 € 500-999
5. A+++ ESET, spol. s r.o. 31333532 327 083 264 € 68 596 968 € 62 113 288 € 500-999
6. A+ Lidl Slovenská republika, v.o.s. 35793783 890 300 990 € 75 723 000 € 32 598 600 € 3000-3999
7. B MIRAKL, a.s. 35895136 23 070 454 € 33 577 712 € 23 905 910 € 100-149
8. B Doprastav, a.s. 31333320 166 767 008 € 33 779 000 € 20 081 720 € 1000-1999
9. C UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 45 289 156 € 2 712 968 € 16 966 090 € 250-499
10. A++ F.H.Consulting SLK, k.s. 43845631 215 833 € 29 045 648 € 16 712 826 € 0
11. A+ PROTHERM PRODUCTION s.r.o. 34109340 182 753 024 € 20 032 836 € 15 357 650 € 250-499
12. C Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 451 222 016 € 53 108 000 € 14 946 380 € 1000-1999
13. A+ Priemyselný park Štúrovo, a. s. 31410146 3 252 704 € 18 968 896 € 12 964 637 € 25-49
14. A PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. 35739347 63 463 384 € 6 117 467 € 12 829 084 € 200-249
15. A Visteon Electronics Slovakia s. r. o. 47771089 90 196 656 € 6 038 133 € 12 428 604 € 250-499
16. A+++ Respect Slovakia, s.r.o. 34107061 43 502 120 € 13 077 495 € 12 120 524 € 50-99
17. A+ INFENCO k. s. 44744501 17 271 784 € 13 134 695 € 12 087 359 € 5-9
18. B SkyToll, a. s. 44500734 4 783 € 10 639 302 € 10 657 836 € 200-249
19. A Oravská hutnícka spoločnosť, a. s. 36394963 838 175 € 17 511 036 € 10 325 846 € 25-49
20. A+ Consumer Finance Holding, a.s. 35923130 39 742 288 € 24 450 744 € 9 833 178 € 250-499
21. A+++ HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. 17324246 152 373 888 € 11 787 259 € 9 791 569 € 1000-1999
22. A+ MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 146 037 536 € 17 739 276 € 9 453 441 € 1000-1999
23. A+++ Penta Investments, s. r. o. 46393226 24 994 648 € 10 426 149 € 9 294 594 € 100-149
24. A+++ PricewaterhouseCoopers CEE Firm Services s.r.o. 43902219 8 292 265 € 13 463 089 € 9 183 817 € 50-99
25. A+++ Respect SK, s.r.o. 36727105 58 802 € 13 083 382 € 9 141 181 € 0

Ukazovateľ EVA (Economic Value Aded) možno považovať v súčasnosti za vrcholový ukazovateľ pre hodnotenie výkonnosti podnikov. Pohľady na jeho výpočet sú rôzne. Podstata výpočtu ukazovateľa je založená na ukazovateli EBIT (zisk pred nákladovým úrokmi a daňami) a ukazovateli nákladov na kapitál (Nk). Existuje aj výpočet založený na ukazovateli ROE a rizikovej prémii. Kvôli porovnateľnosti sme zvolili postup výpočtu na základe ukazovateľa EBIT (zisk pred nákladovými úrokmi a daňami) a ukazovateľa nákladov na kapitál, ktorý vypočítame ako náklady na kapitál WACC v % krát výška kapitálu firmy (pasíva). EVA = EBIT * (1 - d) – Nk = EBIT * (1 - d) – WACC x K Aby boli výpočty porovnateľné, uvažovali sme s priemernou úrokovou sadzbou 5%, výnosnosťou pre majiteľov 10 % a daňou 20%. Prepočtovým rokom je predchádzajúci rok, t. j. pred rokom 2015 rok 2014.


Stiahnuť ako PDF dokument