Vyhľadávanie spoločností a obchodných partnerov - SK (125)

stav spoločnosti: všetky ; sknace: 84230; zoradené zostupne podľa: tržby a výnosy

Rozšírené zobrazenie Exportovať zostavu do EXCELU Exportovať zostavu do CSV
Index Názov Rok ÚZ Veľkosť organizácie Právna forma Tržby + výnosy Daň Zisk po zdanení Vlastné imanie Aktíva Neobežný majetok Výrobná spotreba Výroba
t.bt BG:LEGAL, s. r. o. 2019 nezistený Spol. s r. o. 177 822,00 € 8 769,00 € 31 504,00 € qsmm5h 363 550,00 € e nc2pt g
b.x Slovenská arbitrážna a.s. 2019 nezistený Akc. spol. 169 892,00 € 21 697,00 € 108 071,00 € wgrv1y 190 152,00 € ktai 5h18x 9xg353
w.1l3h Správcovská a reštrukturalizačná, k. s. 2019 nezistený Kom. spol. 49 000,00 € 2 768,00 € 10 176,00 € dkypgn 787 933,00 € s hyapd 9mnoi
y.ix5 Property Empire, s. r. o. 2020 nezistený Spol. s r. o. 44 000,00 € 300,00 € 1 694,00 € fz4j 33 494,00 € 6 lmt1o hr4ob
a.a89w Arbitrážny dom a.s. 2019 nezistený Akc. spol. 22 800,00 € 0,00 € 110,00 € 842xv 369 441,00 € 5f65b2 g818 abv3e
u.fh6 Mediačné centrum zriadené spoločnosťou Slovenská rozhodcovská a.s., spol. s r. o. 2019 nezistený Spol. s r. o. 17 568,00 € 1 997,00 € 8 531,00 € xwd8m 14 031,00 € m 8rhs 05c8d
g.put8 Rozhodcovský súd Banská Bystrica, s.r.o. 2017 nezistený Spol. s r. o. 0,00 € 960,00 € -4 260,00 € lfc91 47 129,00 € a k5i7 i
2.xp1vf EduHouse a. s. 2018 nezistený Akc. spol. 0,00 € 0,00 € 0,00 € r2qjv 400 605,00 € d a x
3.xaq4x Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 2012 100-149 zamestnancov Rozpočtová organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 -122 309,66 € a4g8.y1 y i
l.f6q Dvor asociácie rozhodcov, a. s. 2019 nezistený Akc. spol. 0,00 € 0,00 € -69,00 € -15peu 1 860,00 € s p g
u.tdrl3 Ústav súdnej psychológie a písmoznalectva, s. r. o. 2016 nezistený Spol. s r. o. 0,00 € 400,00 € -548,00 € 4jrn 4 312,00 € 8 inv 7
d.gouh Arbitrážny súd Košice, s.r.o. 2018 nezistený Spol. s r. o. 0,00 € 0,00 € -2 109,00 € ilsl6 96 278,00 € wxkqt wr z
Okresný súd Košice I 150-199 zamestnancov Rozpočtová organizácia
ke02. 9nb5d3í9 Šťelv1ý ep8ltkeb vxŠ FO-slob.povolanie
8cb5eč Š04a4t FO-slob.povolanie
g3t. ior13 8uyán tdp63 t - 6 FO-slob.povolanie
Okresný súd Bratislava III 100-149 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Okresný súd Bratislava IV 50-99 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Okresný súd Levice 50-99 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Okresný súd Nitra 100-149 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Okresný súd v Považskej Bystrici 50-99 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Okresný súd Veľký Krtíš 25-49 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Okresný súd Žiar nad Hronom 50-99 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Okresný súd Bardejov 50-99 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Okresný súd Spišská Nová Ves 50-99 zamestnancov Rozpočtová organizácia