Vyhľadávanie spoločností a obchodných partnerov - SK (56)

stav spoločnosti: všetky ; sknace: 85420; zoradené zostupne podľa: tržby a výnosy

Rozšírené zobrazenie Exportovať zostavu do EXCELU Exportovať zostavu do CSV
Index Názov Rok ÚZ Veľkosť organizácie Právna forma Tržby + výnosy Daň Zisk po zdanení Vlastné imanie Aktíva Neobežný majetok
i.d4pgn Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, s.r.o. 2019 50-99 zamestnancov Spol. s r. o. 2 564 686,00 € 1 179,00 € 154 907,00 € cfmxknb 3 136 836,00 € vv93cv2
s Vysoká škola DTI, s. r. o. 2019 50-99 zamestnancov Spol. s r. o. 1 837 943,00 € 123 781,00 € 534 295,00 € 2gryggw 1 556 567,00 € febl0e
h.e Vysoká škola Danubius s.r.o. 2019 25-49 zamestnancov Spol. s r. o. 1 307 863,00 € -7 975,00 € -97 798,00 € matnax 1 581 845,00 € t2b85x
d.sf2 Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove s.r.o. 2019 10-19 zamestnancov Spol. s r. o. 451 218,00 € 0,00 € -98 546,00 € -vlqjje 477 337,00 € u
9.fh0 Vysoká škola Goethe Uni Bratislava, a.s. 2015 nezistený Akc. spol. 110 471,00 € 960,00 € -597 653,00 € -3gg1w8 205 264,00 € d12cs
q.ttv7o Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s.r.o. 2018 5-9 zamestnancov Spol. s r. o. 93 131,00 € 520,00 € 4 593,00 € f1fp9 99 099,00 € gasnf
x.0 Akadémia Financií, s.r.o. 2013 nezistený Spol. s r. o. 54 178,00 € 161,00 € 457,00 € p2kfx 45 638,00 € 3rfii
p.6fzjg F solutions SK, s. r. o. 2019 nezistený Spol. s r. o. 38 665,00 € 122,00 € 774,00 € g371 31 289,00 € f
a.b0gq Slovakian Manager Academy – Goethe Uni Business School s.r.o. 2015 nezistený Spol. s r. o. 35 033,00 € 960,00 € -82 354,00 € -ccjqwz 29 675,00 € w
r.8n Synergy Health Care, s. r. o. 2019 0 zamestnancov Spol. s r. o. 17 718,00 € 13,00 € -48,00 € ate7 17 032,00 € 41kj
f.8 Englishpro s. r. o. 2019 2 zamestnanci Spol. s r. o. 16 886,00 € 1 877,00 € 7 044,00 € rid5n 16 729,00 € z
8.l4q0 Better Future, s. r. o. 2019 nezistený Spol. s r. o. 8 229,00 € 0,00 € -877,00 € -ea5v 2 818,00 € kfg
p.nl466 Business Institut s. r. o. 2019 nezistený Spol. s r. o. 5 062,00 € 189,00 € 758,00 € opjvg 19 767,00 € 3
k.1y7gq TIDE s.r.o. 2019 nezistený Spol. s r. o. 3 546,00 € 0,00 € 153,00 € 7a773 12 343,00 € 4
1.be7uj DCommerce s.r.o. 2019 nezistený Spol. s r. o. 1 312,00 € 0,00 € -1 723,00 € wez 382,00 € z
l.ua04j Progres Slovakia, s.r.o. 2019 nezistený Spol. s r. o. 1 270,00 € 0,00 € -7 238,00 € v93 3 775,00 € 1
s.2zsl AMANS s.r.o. 2018 nezistený Spol. s r. o. 1 224,00 € 0,00 € -1 764,00 € -dg27 699,00 € ffh
j.u1f6x BRAINY CREATIVE, s.r.o. 2018 nezistený Spol. s r. o. 385,00 € 18,00 € 66,00 € tmv4 10 021,00 € t
k.mzcc Manažerské centrum, s.r.o. 2015 nezistený Spol. s r. o. 0,00 € 0,00 € 0,00 € jbh3 7 347,00 € v
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 250-499 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, verejnoprávna inštitúcia 250-499 zamestnancov Verejnopráv.inštitúcia
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 500-999 zamestnancov Verejnopráv.inštitúcia
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola 500-999 zamestnancov Verejnopráv.inštitúcia
Univerzita J.Selyeho 200-249 zamestnancov Verejnopráv.inštitúcia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 500-999 zamestnancov Verejnopráv.inštitúcia