Vyhľadávanie spoločností a obchodných partnerov - SK (3674)

stav spoločnosti: všetky ; sknace: 94910; zoradené zostupne podľa: tržby a výnosy

Rozšírené zobrazenie Exportovať zostavu do EXCELU Exportovať zostavu do CSV
Index Názov Rok ÚZ Veľkosť organizácie Právna forma Tržby + výnosy Daň Zisk po zdanení Vlastné imanie Aktíva Neobežný majetok Výrobná spotreba Výroba
Diecézna charita Banská Bystrica 5-9 zamestnancov Cirkevná organizácia
Rímskokatolícka cirkev, filiálka Kopanice nezistený Cirkevná organizácia
Rodina Panny Márie 3-4 zamestnanci Cirkevná organizácia
Rímskokatolícka cirkev,farnosť Bodice nezistený Cirkevná organizácia
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kolačno nezistený Cirkevná organizácia
Rímskokatolícka cirkev,farnosť Selce,filiálka Šalková nezistený Cirkevná organizácia
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Cirkevný zbor Gemerský sad nezistený Cirkevná organizácia
Inštitút vzdelávania ECM nezistený Cirkevná organizácia
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Seniorát Barš nezistený Cirkevná organizácia
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Nitra - Chrenová nezistený Cirkevná organizácia
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šrobárová nezistený Cirkevná organizácia
Pravoslávny monastier Položenia rúcha Presvätej Bohorodičky nezistený Cirkevná organizácia
Bratská jednota baptistov cirkevný zbor Tekovské Lužany nezistený Cirkevná organizácia
Zbor Bratskej jednoty baptistov v Komárne nezistený Cirkevná organizácia
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Čierne Kľačany nezistený Cirkevná organizácia
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Partizánske - Šípok nezistený Cirkevná organizácia
Kongregácia sestier karmelitánok Dieťaťa Ježiša nezistený Cirkevná organizácia
Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku 250-499 zamestnancov Cirkevná organizácia
Apoštolská cirkev na Slovensku, Zbor Dubnica nad Váhom nezistený Cirkevná organizácia
Apoštolská cirkev na Slovensku Zbor Agape Centrum Púchov nezistený Cirkevná organizácia
Zbor Cirkvi bratskej v Starej Turej nezistený Cirkevná organizácia
Účelové zariadenie cirkvi BÉTEL Vrbovce nezistený Cirkevná organizácia
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Oravská Jasenica nezistený Cirkevná organizácia
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Varín nezistený Cirkevná organizácia
Kláštor kapucínov nezistený Cirkevná organizácia