Vyhľadávanie spoločností a obchodných partnerov - SK (289)

stav spoločnosti: všetky ; sknace: 85310; zoradené zostupne podľa: tržby a výnosy

Rozšírené zobrazenie Exportovať zostavu do EXCELU Exportovať zostavu do CSV
Index Názov Rok ÚZ Veľkosť organizácie Právna forma Tržby + výnosy Daň Zisk po zdanení Vlastné imanie
Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, ul. Lesná 28, Humenné 20-24 zamestnancov Nezisková organizácia
Súkromná spojená škola European English School 25-49 zamestnancov Nezisková organizácia
Súkromné gymnázium FUTURUM 25-49 zamestnancov Nezisková organizácia
Súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA, Majerníkova 60, Bratislava 10-19 zamestnancov Nezisková organizácia
Súkromná stredná športová škola GAUDEAMUS, Dudvážska 6, Bratislava 5-9 zamestnancov Nezisková organizácia
s1u. 906n27sts wgč7dvdá nezistený Živnostník
Gymnázium Jána Adama Raymana 50-99 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 25-49 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Gymnázium 50-99 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Gymnázium, Bernolákova 37, 942 01 Šurany 25-49 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, 811 07 Bratislava 50-99 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava 25-49 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Gymnázium, Poštová 9, Košice 25-49 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Spojená škola, Horné Rakovce 1440/29, Turčianske Teplice 25-49 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Gymnázium 20-24 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Stredná športová škola, Trieda SNP 54, Banská Bystrica 50-99 zamestnancov Rozpočtová organizácia
GYMNÁZIUM vo VRANOVE NAD TOPĽOU 25-49 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Gymnázium Skalica 25-49 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Gymnázium Ľudovíta Štúra 50-99 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Gymnázium 20-24 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským - Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín - Somorja 25-49 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 25-49 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Gymnázium, Ul. 17.novembra 1180, Topoľčany 50-99 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 25-49 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Gymnázium 25-49 zamestnancov Rozpočtová organizácia