Vyhľadávanie spoločností a obchodných partnerov (288)

stav spoločnosti: všetky ; sknace: 85310; zoradené zostupne podľa: tržby a výnosy

Rozšírené zobrazenie Exportovať zostavu do EXCELU Exportovať zostavu do CSV
Index Názov Rok Veľkosť organizácie Právna forma Tržby + výnosy Daň Zisk po zdanení Vlastné imanie
Gymnázium, Ul. 17.novembra 1180, Topoľčany 50-99 zamestnancov Rozpočtová organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gymnázium 25-49 zamestnancov Rozpočtová organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gymnázium, Školská 26, Vráble 20-24 zamestnancov Rozpočtová organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gymnázium 50-99 zamestnancov Rozpočtová organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gymnázium 20-24 zamestnancov Rozpočtová organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gymnázium Jána Adama Raymana 50-99 zamestnancov Rozpočtová organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gymnázium 25-49 zamestnancov Rozpočtová organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Súkromné gymnázium, Trnavská cesta 3421/39, Bratislava 20-24 zamestnancov Nezisková organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Športové gymnázium Staničná 6, Trenčín, rozpočtová organizácia 100-149 zamestnancov Rozpočtová organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Súkromné gymnázium, P.Križku 390/4, Kremnica 10-19 zamestnancov Nezisková organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Súkromné osemročné gymnázium, Galaktická 9, Košice nezistený Nezisková organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Súkromná stredná odborná škola, Francisciho 372 Hnúšťa 5-9 zamestnancov Nezisková organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Spojená škola 100-149 zamestnancov Rozpočtová organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským - Czeglédi Péter Református Gimnázium, J. Jesenského 10-19 zamestnancov Nezisková organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa 10-19 zamestnancov Nezisková organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Súkromné gymnázium 10-19 zamestnancov Nezisková organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gymnázium Krompachy 25-49 zamestnancov Rozpočtová organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. Biskupa Királya 5, Komárno - Selye János Magyar Tannyelvü Gimnázium, Ul. Bisk.Kir 50-99 zamestnancov Rozpočtová organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce 25-49 zamestnancov Rozpočtová organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 50-99 zamestnancov Rozpočtová organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Piaristická spojená škola Františka Hanáka, A. Hlinku 44, 971 01 Prievidza 50-99 zamestnancov Nezisková organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského 25-49 zamestnancov Rozpočtová organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice 50-99 zamestnancov Rozpočtová organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Evanjelická spojená škola 50-99 zamestnancov Nezisková organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gymnázium 50-99 zamestnancov Rozpočtová organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €