Vyhľadávanie spoločností a obchodných partnerov (288)

stav spoločnosti: všetky ; sknace: 85310; zoradené zostupne podľa: tržby a výnosy

Rozšírené zobrazenie Exportovať zostavu do EXCELU Exportovať zostavu do CSV
Index Názov Rok Veľkosť organizácie Právna forma Tržby + výnosy Daň Zisk po zdanení Vlastné imanie
Súkromné Gymnázium DSA, Komenského 40, Sabinov 10-19 zamestnancov Nezisková organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gymnázium 50-99 zamestnancov Rozpočtová organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gymnázium, Metodova 2, Bratislava 100-149 zamestnancov Rozpočtová organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce nezistený Rozpočtová organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Spojená škola 50-99 zamestnancov Rozpočtová organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Lajos Tóth - PRIVAT ACADEMIA 10-19 zamestnancov Nezisková organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gymnázium sv. Vincenta de Paul, 17.novembra 1056, Topoľčany nezistený Nezisková organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Súkromná stredná športová škola ELBA, Smetanova 2, Prešov 25-49 zamestnancov Nezisková organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gymnázium Pavla Horova 50-99 zamestnancov Rozpočtová organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta - Galánta 25-49 zamestnancov Rozpočtová organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Spojená škola Tarasa Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským 25-49 zamestnancov Rozpočtová organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 50-99 zamestnancov Rozpočtová organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gymnázium, Golianova 68, Nitra 50-99 zamestnancov Rozpočtová organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Súkromné gymnázium 25-49 zamestnancov Príspevková organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gymnázium bilingválne 50-99 zamestnancov Rozpočtová organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Súkromná stredná športová škola EISB, Kalinčiakova 12, Bratislava 1 zamestnanec Nezisková organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa 25-49 zamestnancov Nezisková organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Evelína Baloghová-Súkromné gymnázium nezistený Živnostník 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gymnázium Martina Hattalu 50-99 zamestnancov Rozpočtová organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gymnázium Ul. 1. mája 905, Púchov 25-49 zamestnancov Rozpočtová organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gymnázium Leonarda Stöckela 50-99 zamestnancov Rozpočtová organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Súkromné gymnázium francúzsko-slovenské, M.C.Sklodowskej 1, Bratislava 10-19 zamestnancov Nezisková organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gymnázium, Jablonská 5, Myjava 25-49 zamestnancov Rozpočtová organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 50-99 zamestnancov Rozpočtová organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gymnázium P. O. Hviezdoslava 25-49 zamestnancov Rozpočtová organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 €