Vyhľadávanie spoločností a obchodných partnerov - SK (1890789)

stav spoločnosti: všetky ; zoradené vzostupne podľa: názov

Rozšírené zobrazenie Exportovať zostavu do EXCELU Exportovať zostavu do CSV
Index Názov Rok ÚZ Veľkosť organizácie Právna forma Tržby + výnosy Daň Zisk po zdanení Vlastné imanie Aktíva Neobežný majetok Výrobná spotreba Výroba
" K - 22,23 " 1 zamestnanec Spoločenstvá vlastníkov
" K A M E O " československo-turecká spoloč-nosť s ručením obmedzeným Spol. s r. o.
" K O L L Á R O V A 60 " nezistený Spoločenstvá vlastníkov
" K O M E N S K É H O 4055/3, 4, 5 " nezistený Spoločenstvá vlastníkov
" K U Z M Á N Y H O 37 " nezistený Spoločenstvá vlastníkov
" K a s á r ň a " nezistený Spoločenstvá vlastníkov
" KARDOS s.r.o. " Spol. s r. o.
" KAŠAVAŠT " nezistený Spoločenstvá vlastníkov
" KELECSENYI " nezistený Nezisková organizácia
" KOLLÁROVA s.č. 4314 " 1 zamestnanec Spoločenstvá vlastníkov
" jeh1fs " 549úu 0áu Živnostník v OR
" KORUNA Q spol. s r.o. Košice " nezistený Spol. s r. o.
" KUJAHWE" nezistený Spoločenstvá vlastníkov
" KUKULI " nezistený Spoločenstvá vlastníkov
z.ehol " KVALITÁS ", s.r.o. - v likvidácii 2017 nezistený Spol. s r. o. 0,00 € 0,00 € 0,00 € n73f 7 705,00 € bih o q
" 0išš " nezistený Živnostník v OR
" Kníhtlačiareň Andreja akciová spoločnosť " nezistený Akc. spol.
" Kolónia Hviezda 137 " nezistený Spoločenstvá vlastníkov
" Komenského 14 " nezistený Spoločenstvá vlastníkov
" Komenského 6-17" nezistený Spoločenstvá vlastníkov
" Kozmonautov 31 " nezistený Spoločenstvá vlastníkov
" Kozmonautov 9,10 " 1 zamestnanec Spoločenstvá vlastníkov
" Košútska 10, 12, 14 " nezistený Spoločenstvá vlastníkov
" Krajné 318 " nezistený Spoločenstvá vlastníkov
" Kuzmányho 16 " nezistený Spoločenstvá vlastníkov