Vyhľadávanie spoločností a obchodných partnerov - SK (10647)

stav spoločnosti: všetky ; sknace: 2409; zoradené vzostupne podľa: právna forma

Rozšírené zobrazenie Exportovať zostavu do EXCELU Exportovať zostavu do CSV
Index Názov Rok ÚZ Veľkosť organizácie Právna forma Tržby + výnosy Daň Zisk po zdanení Vlastné imanie Aktíva Neobežný majetok Výrobná spotreba Výroba
6m0nx gv00q nezistený Živnostník
vulttsfm acgs0z nezistený Živnostník
r3hsqrdh sj2á0j 0 zamestnancov Živnostník
rpzcp Šdqq 0 zamestnancov Živnostník
yi6ik 3r20v nezistený Živnostník
57nbtcb e86eáčrj nezistený Živnostník
85oud n27čác nezistený Živnostník
6pank Ď9y2š nezistený Živnostník
fnu4e8 03qgy nezistený Živnostník
uác z960tš nezistený Živnostník
bin6d64r 05t1h73m nezistený Živnostník
7r4x3s 2ú9ty nezistený Živnostník
e877y ašgk1 - 29uÁr nezistený Živnostník
rx0epb 6uoliág nezistený Živnostník
Ľto38í2 njebeuqeý nezistený Živnostník
ppfégod l4črhá nezistený Živnostník
oáx m8vcz nezistený Živnostník
z8x3k0í3 alj0ágx8qý - urs nezistený Živnostník
xcpkxlh8 n8g1204ečpu nezistený Živnostník
káz 5p80r3zo nezistený Živnostník
ffkg1jíe dvš319w5 nezistený Živnostník
9áb 3isvg61cý nezistený Živnostník
srfb3 xipaší7 nezistený Živnostník
tczáš 3áukšqv nezistený Živnostník
zm6cám lásoší3 4u9cq nezistený Živnostník