Kontakt

Projekt IndexPodnikateľa prevádzkuje spoločnosť IndexPodnikateľa s.r.o.

IndexPodnikateľa s.r.o.
Dolná Mičiná 158
974 01 Dolná Mičiná

IČO: 55970770
DIČ: 2122140075
IČ DPH: SK2122140075
Účet: Fio banka a.s., SK35 8330 0000 0000 3355 8844

Kontakt na technickú podporu spoločnosti IndexPodnikateľa s.r.o.
+ 421 948 955 545
info@indexpodnikatela.sk


Kontaktný formulár