GDPR a IndexPodnikateľa

Od 25. mája 2018 vstúpi do účinnosti Nariadenie parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 známe pod názvom GDPR. Týmto by sme Vás chceli uistiť, že k ochrane osobných údajov fyzických osôb pristupujeme s plnou vážnosťou a záleží nám na tom, aby boli osobné údaje starostlivo chránené.

Spoločnosť DataSpot s.r.o, ktorá prevádzkuje portál www.indexpodnikatela.sk vykonáva svoju činnosť v snahe o znižovanie rizikovosti pri vstupe do obchodného vzťahu s inými obchodnými partnermi a podporu transparentnosti slovenského podnikateľského prostredia. Pracujeme predovšetkým s údajmi o právnických osobách, avšak GDPR sa bude vzťahovať na údaje o štatutárnych orgánoch, spoločníkoch, či fyzických osobách - živnostníkoch.

Naše služby nebudeme meniť zásadným spôsobom, avšak implementovali sme niekoľko opatrení, aby bol náš portál v súlade s GDPR.

Akékoľvek podnety a otázky ohľadom ochrany osobných údajov a GDPR posielajte na mail gdpr@indexpodnikatela.sk


Na nasledovných podstránkach si môžete pozrieť, do akej miery sa Vás zmeny týkajú: