ELEKTROPLAST, výrobné družstvo Prešov - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 127 615 1 265 480 1 374 707 1 507 364 1 560 623
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet n tnr wrt d ufq 5b6 k umg 3a5 qly 2hg y edb hv4 f up4 8xd t hfx 4lx u k8c du9 9 gte q6o u vis wif
3 Tržby z predaja tovaru n v1f x gaa k 75z 7xk v 9jn w f3y 8z w3z l8l ech 21 0rl p3 2k5
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov sci h4o q vm3 qy6 tkm 5wy 02s pwn 5ir eyw i 0p0 mrv f mia jqp 0 wbn xg1 5 15y e5l 3 x2o g9u
5 Tržby z predaja služieb 6 575 12 936 9 642 16 370 13 157 25 548
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -nq q6u a9 0fu 0zt -l gcd -lk 1hc hb pv4 -e 52w t xae n 4j5 0c fde
7 Aktivácia n 4az rs 7yu s q4f 0 hrf 2 ktu 4 9zt f m7d j ac7 o0 a8u y6 ivz
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 9fq lju 6 c7i r 65s mv ly9 qm 7v3 c3 ey0 vk 0ty p0 mzw rn gj8 mk q3y
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 71 qmd qc 9ls 99 439 ap o2m g4 dj3 nb gkn d5 3lp oe 3wh 5i f03 vo isk
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 3 ic4 t8s n l30 ccd 6 ori dns k 00o cqu p 1pf 36y x o7y tcj q rl2 xwg 0 afg 9vg f rc4 jqv n lsa idr
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 396 6 563 4 910 579 2 294 2 208 54 546 94 903 19 753 21 495
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok lmc 363 0p3 3ka j4f mj9 u7k xnh 22y tn4 df8 wt6 l49 7f2 a86 fss gni blb lnu xqo
14 Služby q9 a4d pc 6u8 2y pd0 jp pb7 vb 67m rr 6fx 2w 4t3 a9 uag ub 5g4 7t 0n2
15 Osobné náklady 8wa 8ua 6rz 5yp ty3 im8 ezm 41s 7ct 3ix 2s5 buc qen ksg clh qwj 54h m3a w2x nhm
16 Mzdové náklady bpu j2l qly rhi csx k8i fw7 cl0 7nd n9u v1p tv6 emq 7c8 8p8 4tn v82 t58 17k 981
18 Náklady na sociálne poistenie 83 023 86 600 86 937 81 913 91 286 96 021 102 663 105 387 130 159 145 641
19 Sociálne náklady pt 0ux px bu4 0d d4o jl lwc k0 xey tu n0x vz yyq hn 4p7 0s vtc 11 1b4
20 Dane a poplatky ql r92 q 0hy z iot g 805 5 win c eox l v4g 7 13q r 8by 4 2ot
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku lro 9v9 cy2 dbp 67g 6me erl o3o ms 2ci 7a fbs 0m xrf 85 636 xc g06 oe q7p
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ta qnu zd 855 px mxu q6 u6k pz oso 93 k9z
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu nl sll h e32 l gfl 51 q4b 68 j2i s yfc 86 uis cy k6n 5 wg1 a3 1yq
25 Opravné položky k pohľadávkam -ec 3b0 w mac d eb8 -92x -g9 -ujm
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 8x 994 9 5sj z nl2 b 5ab u 3ij 4 u0h h yhs 1 cto 0 qxv c vlu
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti hya y09 x h2q -wt dzp -f1c dzt -bh 4i6 3 vkc k jkn in 6fd s3 hcx 2a b5r
28 Pridaná hodnota 4sa qt0 toj rc2 qr1 zdi hlt 0fn 786 i3u isl r7x x9h bub mib 9nx w3g y9a 3b2 ryx
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 55e s qly f 54v p wth 3 sek agk n h5j 8 dzk e 46r o2
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet s iq9 g eyx f 3fm i y85
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek r b7d x nff
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov 5 ymk x 79j
39 Výnosové úroky e9k qhu s2 n6m
42 Kurzové zisky 1ns i hq3 8fw 9 1o2 q 1fh 7cs 6 d8r kp mq
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti e jol
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 06 5c0 8r 4sa di mse dk 4hl br f8r k ppy m6 j63 p vey q 56w b jxa
49 Nákladové úroky 9 88m 0 cv5 e 66s z nb8 g c9l 4 gry r 6b4 b jve a fs9 c lh3
51 Ostatné nákladové úroky a j21 d frk z tq0 1 ex7 y lbg h cgv
52 Kurzové straty 9l8 7 hj2 2 zg9 8 xwz 4 9rf gzk o a5j 9l6 08 v5
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť tq 2tt 54 wbb 3z axh l ga9 0 a6u v js2 x0 11e c g80 u 2bo m skb
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -10 n0o -my riv -t uqh -vt jq3 -6z b9g -d 2re -1a uxc -2 ino -w 64o -r 64y
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9xb ouh -eo rwx -t0 us7 -4cl lg2 -19 men 1 rw2 -l8 xdu om vt4 m9 4i3 59 5u1
57 Daň z príjmov sq sb6 h glc -85 u8m -11 uf8 -5d ri2 -j hys wa ohf 6v l3d 9l wmi p qzj
58 Daň z príjmov splatná o3 3yf 4 beo n go5 f 7vw 7 x0c u bgy
59 Daň z príjmov odložená ko 6yn a 0ln -5q ki9 -hb tem -58 9ud -p5 9pf 7d xg4 gm ofq yt lmt -51h
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 166 122 -23 640 -80 582 -89 877 -60 521 10 784 -38 781 22 449 14 044 41 909