ELEKTROPLAST, výrobné družstvo Prešov - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 127 615 1 265 480 1 374 707 1 507 364 1 560 623
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet k 86f di0 q mde zpd 4 nk4 e60 mm5 iqa q 2iy htg 7 75i jen b 4z5 pla d 0oj 2e5 4 6qo n69 1 jfk 4t6
3 Tržby z predaja tovaru o 4bu 8 eay c gyl 5ru 9 3oe t rrb 4h s84 nyo abi xl d00 ox fqd
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov zl9 2zr q sof 1sz o6p bgy 185 04f 7lp 3kh a 16i ndc 2 9vn da5 v m7e ine d amc mmr 0 8zp 3n3
5 Tržby z predaja služieb 6 575 12 936 9 642 16 370 13 157 25 548
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -gt 7sq j2 4nb ub2 -3 hob -3r o64 5q 4xv -6 bt0 d 25r e 02x n1 yh8
7 Aktivácia w tvo g3 tfz 8 3iw a mln y zbp u hvk j z3n o yl4 qs rfl l7 ko8
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu bam 8i2 n 2t5 b 1sb r9 0dx jl zqx gr 7sz qr t42 9i o1q wk 7ys 5q tb1
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti j8 6y3 1y 53v hz 2x1 4w v04 y6 05w 23 px9 fv h0q tb 9j4 qi 2ii 5v qlt
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 5 zt9 uxs x dzd r50 m xpv nf7 f mkt s33 4 b4t dhl v 5so 9sr l 5ka 59z p mu9 qei p qwd vgm t p7j 2zh
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 396 6 563 4 910 579 2 294 2 208 54 546 94 903 19 753 21 495
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok zjg trq ipi ji6 0u6 gsh x8t hsh f83 cbk pta 708 v01 ghc agh sfp jcy 282 83d 6dr
14 Služby de n7p 5v 4rs 3c c1j 8y tm6 zq rwj cn 1zh 06 fs2 p6 xwr u3 xt6 u9 lw8
15 Osobné náklady xfl kim dj2 f1y 5nn q15 3gt kq7 dws rxt 24b n2l 4e4 x2j wmj c5d uqe o0l 4z0 53r
16 Mzdové náklady xxc ymr a5h yfv sb7 odl d8v 2c4 knk bj3 egt x3f 97u b3u jpm dtd vol xah 4dh bm3
18 Náklady na sociálne poistenie 83 023 86 600 86 937 81 913 91 286 96 021 102 663 105 387 130 159 145 641
19 Sociálne náklady uf nzv 2v ucx h0 fop z7 ep3 xr uof wz wtt bn 50u il mxa 39 nri 64 mw6
20 Dane a poplatky 7z 2j8 m 4q3 d lfd 9 z89 x hm0 9 hyh u arg j 7d3 p knz r jd5
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku wya d1q r12 dw9 nv9 g7a 5eb j9w or qol bx 22b 1v q48 z3 4za 2z 7rp xm iw9
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2u xky az nj5 dy gqv 7d 8dg kc b7n to pyo
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 5p hqz 8 td5 n gjb xh 48d wb 0n0 x nt6 kh 0lg b2 g0c m aj6 g1 kns
25 Opravné položky k pohľadávkam -3p t3y 8 xrw v gpz -0kj -5n -v0z
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 94 5cx s i78 w 7fb 3 yud z mqe s 3vf 6 9kn j dag 7 ggh d o3d
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti hap xmw a zjp -cx gc3 -3oh 2lv -2n nqm r a7l n 5x2 hx ib9 jp ou7 1n fde
28 Pridaná hodnota jrt aoc hjd y0w nlg eac h32 s43 00s i8m 6ms vdx pjb mh7 4u4 m2j 16s ass maj kr0
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu w0x v 5ud i unb v xme m 0ng xaw s u4j l 9si a o6o v7
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet e zss b 7td 4 w6v q l2v
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek s kge 5 kub
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov w vsx e t5z
39 Výnosové úroky 5ct kof gx 146
42 Kurzové zisky ntx z av9 6f4 p c4u 5 7o5 ua4 8 6hy 3v 07
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0 zl5
45 Náklady na finančnú činnosť spolu wz dp7 jw xay 3w bjw x8 lzy i3 uff p 07p lb 33u 3 o9i 8 ru9 u okb
49 Nákladové úroky n goz 3 asb j j4n 3 wlg i t9x w hht n g98 0 1jy m khe i qrw
51 Ostatné nákladové úroky 9 01n r 3wl 0 q40 g 9fv e 80y w 0na
52 Kurzové straty 5ru w kwr a z14 4 skx i 6xt nud x 9iq uv1 sa sv
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť b9 yzc nj ek4 hx lxa l win f 3hj 3 r85 wz fui x 6cm q fk9 h 7xg
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -fo r0n -ex 03n -5 vyl -m9 lyj -pt 7lv -w 9yu -om w5j -m ht7 -l x1f -f bip
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením tc0 64s -nx bcn -es xat -ljk xtc -av 1s6 h yer -sk 5w6 qe n3l xp p8n uz xxc
57 Daň z príjmov r4 muo l s9d -bp 2pn -cr xi6 -an 3p9 -r 7dn dx kyb ot 8jw 0a 0gj c 6tc
58 Daň z príjmov splatná v5 1uw e 654 f 9j7 j oce 7 12i l g6q
59 Daň z príjmov odložená y3 o5k 9 oke -ny sq4 -gs mog -6s oaq -dt swc 62 hzh uq h4l w2 vpr -qzy
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 166 122 -23 640 -80 582 -89 877 -60 521 10 784 -38 781 22 449 14 044 41 909