Ochrana súkromia

Posledná aktualizácia: 1. apríla 2014

Spoločnosť DataSpot s.r.o. sa ako prevádzkovateľ webovej stránky www.indexpodnikatela.sk zaväzuje chrániť súkromie svojich zákazníkov. Tieto zásady ochrany súkromia popisujú údaje, ktoré získavame za účelom poskytovania našich služieb a spôsob ako s týmito údajmi nakladáme.

Získavanie údajov

Pre efektívne fungovanie poskytovaných služieb na web stránke www.indexpodnikatela.sk je potrebné spracovávať údaje užívateľov služieb (právnických osôb alebo fyzických osôb - podnikateľov). Zhromažďujú sa a pracuje sa však len s tými informáciami, ktoré sú pre fungovanie služieb nevyhnutné.

Pre objednanie služby je potrebné uviesť len e-mailovú adresu, telefón a fakturačné údaje, ktoré sú označené ako povinné.

Použitie údajov

Údaje, ktoré pri objednávke získava poskytovateľ služieb, slúžia na vytvorenie účtu užívateľa a ďalej sú používané za účelom poskytovania služieb, zasielania informačných newslettrov a zlepšovania kvality služieb.

Za účelom skvalitnenia služieb môže poskytovateľ osobné údaje užívateľa a informácie získané z jeho využívania služieb použiť v rámci analýzy používania služieb, na zlepšenie ponuky služieb a na úpravu samotných služieb.

Osobné údaje užívateľov služieb nebudú nijako zneužívané ani sprístupňované inak, než je uvedené v týchto zásadách ochrany súkromia. Poskytovateľ služieb má právo sprístupniť údaje užívateľov ak to vyžaduje zákon, predovšetkým v prípade, ak je to potrebné na ochranu práv poskytovateľa a právom chránených záujmov, ako aj na ochranu práv tretích osôb.

Bezpečnosť

Na ochranu údajov používame štandardné bezpečnostné opatrenia. Všetky informácie, ktoré sú prenášané medzi vašim počítačom a našimi servermi sú šifrované použitím SSL (Secure Socket Layer) protokolu.