Kontakt

Projekt IndexPodnikateľa prevádzkuje spoločnosť DataSpot s.r.o.

DataSpot s.r.o.
Kapitulská 12
97401 Banská Bystrica

IČO: 47683431
DIČ: 2024058608
IČ DPH: SK2024058608
Účet: SK12 1100 0000 0029 2991 1187

Kontakt na technickú podporu spoločnosti DataSpot s.r.o.
+ 421 948 955 545
info@indexpodnikatela.sk


Kontaktný formulár