MIESTO POD SLNKOM n.o. - Účtovné závierky

2019

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2019 - 31.12.2019
Zdroj
FRSR
Príloha k účtovnej závierke NUJ.DOCX
Príloha k účtovnej závierke NUJ.PDF

2013

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2013 - 31.12.2013
Zdroj
FRSR
Správa audítora.PDF
Príloha k účtovnej závierke NUJ.PDF