DEXWOOD, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
2180/L
Dátum vzniku
16.09.1994
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
Základné imanie
331 940,00 €
Predmety činnosti
 • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 20.3.2007)
 • zabezpečovanie služieb spojených s nájmom nehnuteľností (od 20.3.2007)
 • zasielateľstvo (od 14.3.2001)
 • sprostredkovanie obchodu (od 16.9.1994)
 • veľkoobchod v plnom rozsahu okrem koncesovaných živností (od 16.9.1994)
 • maloobchod mimo riadnej predajne (od 16.9.1994)
 • poradenská činnosť v oblasti obchodu (od 16.9.1994)
 • výroba píliarská (od 16.9.1994)
 • výroba drevených obalov (od 16.9.1994)
 • výroba iných výrobkov z dreva (od 16.9.1994)
 • výroba nábytku /neremeselná/ (od 16.9.1994)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing. Daniel Sedlák
  Mateja Bela 8824/84A
  01015 Žilina
  Slovensko
  Vznik funkcie: 22.01.2004
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dňa 22.1.2004 prijal jediný spoločník dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 19.12.2000 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 24.1.2001 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 4. 9. 2000 bol schválený dodatok č. 3.
 • Na valnom zhromaždení konanom dňa 11.7.1998 bol schválený dodatok č. 2 k Spoločenskej zmluve.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 1.10.1996 bol schválený Dodatokj č. 1 k spoločenskej zmluve.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou, zo dňa 16.6.1994 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 6023
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2021
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2020
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
 • Výročná správa za rok 2019
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
 • Výročná správa za rok 2017 - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2017 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Spolocenska zmluva - uplne znenie.zep
 • rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 2
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Účtovná závierka 2012 + Poznámky
 • Účtovná závierka 2011+Poznámky
 • účtovná závierka 2010 + poznámky + SNA
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 18.12.2009
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 18.12.2009
 • Účtovná závierka 2007
 • Účtovná závierka 2008
 • rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29/5/09
 • rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28/5/08
 • Dodatok č. 7 k spol. zmluve, rozhodnutie spoločníka, živn. list,
 • Účtovná závierka 2003, 2004
 • Účtov. závierka 2001, účt. závierka 2002, dodatok č. 6, rozhodnutie spoločníka, 2x pod. vzor,
Dátum aktualizácie
03.12.2023
Domény