Pharma, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
2348/P
Dátum vzniku
22.05.1995
Konanie menom spoločnosti
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • správa bytového/nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu obstarávanie služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu (od 21.11.2008)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 21.11.2008)
 • reklamné a marketingové služby (od 21.11.2008)
 • obchodná činnosť so zdravotným materiálom a zariadeniami, zdravotným obväzovým mate- riálom, kozmetikou (od 9.10.1996)
 • obchodná činnosť s drogériovým tovarom /s výnimkou jedov a žieravín/ (od 9.10.1996)
 • sprostredkovanie obchodu a služieb (od 9.10.1996)
 • lekárenstvo (od 9.10.1996)
 • veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami (od 22.5.1995)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok č. 4 k zakladateľskej listine spísaný vo forme notárskej zápisnice č. N 302/98, Nz 307/98, dňa 3.7.1998, notárkou JUDr. Ivetou Andrášovou v Prešove, ul. Hlavná č. 25.
 • Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 13.9.1996.
 • Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 15.4. 1996.
 • Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice číslo N 53/95, Nz 54/95 zo dňa 14.3.1995 napísaná JUDr. Ivetou Andrášovou, notárkou v Prešove podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 6256
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • zápisnica .asice
 • podpisové vzory.asice
 • úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • zapisnica - rozhodnutie spoločníka.zep
 • úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • dodastok
 • zápisnica z VZ
 • podpisové vzory - K. Schneider, M. Schneiderová
 • živnost. list 3x
 • úplné znenie SZ
Dátum aktualizácie
27.02.2024