SZČO s IČO 33583323

Dátum vzniku
15.03.1994
Predmety činnosti
 • Sprostredkovanie obchodu (od 15.3.1994)
 • Maloobchod mimo riadnej predajne, predaj na trhoch (od 15.3.1994)
 • Zásielkový predaj (od 15.3.1994)
 • Prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii (od 15.3.1994)
 • Masérske služby (od 22.7.1994)
 • Výroba a predaj langošov, gofier, cukrovej vaty, zákuskov (od 22.7.1994)
 • Výroba potravinárskych koncentrátov a iných upravených potravín (od 22.7.1994)
 • Výroba homogénnych potravinových prípravkov a diétnych potravín (od 22.7.1994)
 • Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku (od 22.7.1994)
 • Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu obrazu (od 22.7.1994)
 • Rozmnožovanie nahraných nosičov magnetického záznamu pre počítače (od 22.7.1994)
 • Výroba športového tovaru (od 22.7.1994)
 • Výroba hier a hračiek (od 22.7.1994)
 • Výroba bižutérie (od 22.7.1994)
 • Obchodná činnosť mimo koncesií (od 22.7.1994)
 • Poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát (od 22.7.1994)
 • Organizovanie a sprostredkovanie kultúrnych podujatí Zábavná činnosť, organizovanie diskoték (od 22.7.1994)
 • Rekreačná činnosť, zapožičiavanie športových potreib, zapožičiavanie lehátok, slnečníkov (od 22.7.1994)
 • Demolácie a zemné práce, prípravné a pomocné stavebné práce (od 13.11.2002)
 • Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti (od 13.11.2002)
 • Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 13.11.2002)
 • Maliarske, natieračské a lakovanie práce (od 13.11.2002)
 • Výroba reklamných tabúľ, prospektov a reklamných predmetov v rozsahu voľnej živnosti (od 13.11.2002)
 • Poskytovanie datových služieb - internetova čitáreň (od 13.11.2002)
 • Spracovanie údajov na počítači (od 13.11.2002)
 • Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (od 13.11.2002)
 • Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (od 13.11.2002)
 • Pohostinská činnosť (od 21.3.1994)
 • zobraziť ukončené
 • Pohostinská činnosť (od 21.3.1994 do 4.12.2003)
Dátum aktualizácie
24.05.2022