MONAQ Leasing, a. s. - Podrobnosti

Vložka číslo
4492/B
Dátum vzniku
15.08.2003
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne a ostatní členovia predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva.
Základné imanie
1 991 640,00 €
Predmety činnosti
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 6.6.2008)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 6.6.2008)
 • podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 6.6.2008)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 6.6.2008)
 • obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností (od 6.6.2008)
 • poskytovanie pôžičiek a úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov (od 6.6.2008)
 • zobraziť ukončené
 • finančný a operatívny leasing (od 6.6.2008 do 27.10.2020)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 33 194,00 €
 • Počet: 60
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 10.02.2009
Akcionár
 • PARILAN DRUŽSTVO
  Tvarožkova 5
  81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
  Slovensko
Štatutárny orgán
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.02.2012 a zo dňa 12.03.2012.
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 14.5.2003, v zmysle § § 56 - 75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.1.2004. Zápismica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.1.2004. Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady Ing. Roman Fečík dňom 11.11.2003.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.12.2004. Mgr. Ľubomír Glasa, funkcia člena dozornej rady od 15.08.2003 do 22.12.2004.
 • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 24.02.2005 - zmena sídla spoločnosti
 • Zmena obchodného mena rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 05. 04. 2006 z PABK Leasing s.r.o. na MONAQ Leasing, s.r.o.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.4.2006 - rozšírenie predmetu podnikania.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.11.2006 - zvýšenie základného imania.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.05.2008 o zmene právnej formy spoločnosti MONAQ Leasing, s.r.o., so sídlom Panská 13, 811 01 Bratislava, IČO: 35 864 001, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 29455/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
Uložené listiny
 • Spoločenská zmluva z 14.5.2003
 • Stanovy a.s. zo dňa 26.05.2008
 • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 26.05.2008
 • Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 02.03.2006
 • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 14.11.2006
 • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 27.5.2005
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.12.2004
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 19.4.2006
 • Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 24.02.2005
 • Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.12.2004
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06.2015
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 5.4.2006
 • Notárska zápisnica N 350/2017, Nz 14339/2017, NCRls 14623/2017
 • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 15.02.2008
 • Notárska zápisnica N 40/2013, Nz 1475/2013, NCRls 1493/2013 z 16.1.2013
 • Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 27.10.2004
 • Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 15.01.2004
 • Úplne znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 02.03.2006
 • Úplne znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 14.11.2006
 • Úplne znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 12.03.2008
 • Stanovy a.s. z 27.4.2017
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 5.4.2006
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 27.5.2005
 • Spoločenská zmluva zo dňa 9.11.2004
 • Úplne znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 04.03.2005
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 13.6.2006
 • Podpisový vzor - Jozef Bača, Ing. Martin Tučník ,Ing. Peter Regenda zo dňa 26.05.2008
 • Podpisový vzor - Jozef Bača
 • Vyhlásenie prokuristu a podpisový vzor - Ing. Peter Regenda zo dňa 27.5.2005
 • Podpisové vzory - Ing. Roman Fečík, Mgr. Ľubomír Glasa, JUDr. Mag. Ján Čarnogurský, Ing. Barbara Hanulová
 • Vyhlásenie prokuristu a podpisový vzor - Ing. Peter Regenda
 • Podpisové vzory - JUDr. Mag. Ján Čarnogurský, JUDr. Ján Plánka, JUDr. Martin Táby
 • Podpisový vzor - Ing. Martin Tučník zo dňa 28.10.2004
 • účtovná závierka 2010, správa nezávislého audítora, rozhodnutie jediného akcionára
 • Rozhodnutie jediného akcionára z 30.6.2015 - oprava
 • Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora, rozhodnutie jediného akcionára
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Správa audítora a účtovná závierka k 31.12.2003
 • Správa audítora k riadnej účtovnej závierke za rok 2004
 • Účtovná závierka za rok 2007, správa audítora
 • Účtovná závierka 2011, Rozhodnutie , Správa a audítora
 • Výročná správa za rok 2006
 • Výročná správa za rok 2005
 • Účtovná závierka za rok 2005 a správa audítora
 • výročná správa 2008
 • účtovná závierka 2008, správa nezávislého audítora 27.4.2009, rozhodnutie jediného akcionára 30.6.2009
 • výročná správa 2007
 • Plnomocenstvo zo dňa 23.12.2004
 • Plnomocenstvo - Mgr. Borisa Švába zo dňa 22.12.2004
 • Potrvrdenia zo dňa 11.03.2008
 • Živnostenský list č. OŽP-A/2006/21585-2/CR1 zo dňa 1.6.2006
Dátum aktualizácie
28.01.2023
Domény