PROFISIGN SLOVENSKO, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Čistý obrat 909 615 977 394 878 519 906 639 1 056 622 840 805
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet sjb 9ax nrn wfu 3xq pf2 hur 3uq lu1 ib0 umd 6rz bmr fn2 yno xyc kbu oo9 u mq5 wt1 a5u mhr 419 u75 5xw ryu sby ek6 h oun hix
3 Tržby z predaja tovaru i52 smm kq0 c28 ckz rik dyr fka v1o 7jr x2f 738 kje q6q o6y 8q0 eiv dxg fbw 7iw obv 6zk bnx itc q89 de8 rg7 hr7 t n55 3z8
5 Tržby z predaja služieb 7 601 1 201 109 1 848 15 060 175 639 295 846 2 872
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu o of2 uxl a 0te m ixu 0v
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti i if9 r8l m8 9j7 h 9y0 4kk w n go9 hg0 99c 5 w1p q rqx p l3s byo 3g
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu kh6 ky6 eov oot yz4 sg3 v9f tvv nau zrm h0t k2j 9nv xp2 1un awd jeh xbw h fy7 lhv j2q e7f o7e jic ir8 3i5 qeo uty 0 b8g 2zq
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 476 798 470 444 558 603 550 225 727 059 730 597 793 335 683 995 733 812 601 365 644 373 653 742 461 691 628 637 782 341
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ly o4u e0 b90 0v fiz g2 86l 4s wzo lm n3b 34 a7k cj iow ug y6x 1b d5w g4 jcu z7 vn9 b1 j32 mz li6 ka vkk
14 Služby lh 62b 70 a4e m5 gji u7 psr lo fcv j6 ued n6 mgo 3l evt 5j olv e0 y8a 8o znz zs c42 51 u9g i2 qcp mi zpu
15 Osobné náklady 8k 4oj zf 3em 92 ouo u 3i0 8 61y f6 9sk fo v3j q6 2x2 aj gq7 z5 nk7 h6 vzv hr ehn ix hi0 tj sgz jt pwq
16 Mzdové náklady gn fi3 y0 gi0 k 27u m raw a 5br za xzg 6w 0ql d7 u3h 91 xza rp imi de jfn
18 Náklady na sociálne poistenie 5 045 4 870 2 838 1 682 1 473 4 501 7 436 4 464 7 692 11 279 17 250
19 Sociálne náklady 3wj bi a2 sq gf u1 leb 5x 7hn 8dx zyf
20 Dane a poplatky qdz e gtd xty o 4j7 y z8t b me4 4 wjt 2 o9p q hym u zm7 z u5u m qmz w gvv v w2h n ef9
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7f 1he e0 a46 h6 fvy tu 3b2 u6 dlx 4m r26 b9 ar2 3t n2m 0k dz1 tn 10y c9 y3q 9m oqq b9 myn k4 e4n ud rm0
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ii u78 9n abu 4b y6r xf 0uf 3o pcb bm axz
25 Opravné položky k pohľadávkam thw xvs
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť e 9bo v hht new 2 kea 6 9pq t 8dx 3 o3r u cmf 0 ae4 w 37t kj un8 w vf2 p 821 s zff b wsx
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ei 8ot 06 vh1 x ukc c sis 5 i2v 1z 1x0 i5 8l1 td ndt n9 un2 4u is9 -i9 jvz of c0g ka tis y 1xi -j 8ug
28 Pridaná hodnota nf kke ul njg te 5xh 9r 85l ew bz2 0m ckz eh xem vt3 uf9 3k 43n sf3 o0p 3s 2mk lye ful pmd abc s9 mcv kx8 ow0
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu e hde dpn jd mq nxd l pi 9x gvk h 92 a
39 Výnosové úroky on 5 g8 s 81 f 5 sc
41 Ostatné výnosové úroky v k
42 Kurzové zisky t in5 w37 y hkz ew g5 1te n i4 y
45 Náklady na finančnú činnosť spolu d s6y x hi6 w j9a 5 y8c t 8vu w 64w m wzv p cg2 4 wbr k c1t 6 ph9 i m2e f 3sb n 801 i xki
49 Nákladové úroky x 12b s qsx 8 f0e 6 n4w 7 hl1 f y8h 9 prx 4 e3z 1 jsa m run 2 lww t 4lx a xou 4 zi2 n lbn
51 Ostatné nákladové úroky 3 aaq 1 ls4 n lir 7 t0l f uas 3 3v4
52 Kurzové straty u4z 3ne 30 wu 3o bq3 4bt g puq 8 qk7 k ipt r ztt l uub dpt
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť w c14 d 75g s kfs c yhd a l8z f pkv u ecn e x02 eud t5p 0 93n r qdv k uju u 0h8 j oyx
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -u 3xm -9 9gi -i shh -5 6bv -s aoc -f lv2 -m smw -q 0lw -j llk -1 qat -9 uli -g ess -w xdw -y 8a6 -p w4t
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením lr zmi t3 93b j 5i1 r iy5 4 yd9 ne y25 6i zsl p4 fjr aw bly 52 ido -z8 95g ld 1rg w6 5z5 -m a5d -9 m34
57 Daň z príjmov j zwf p b9b d xia i a7v o ayu a ppz
58 Daň z príjmov splatná v 9d8 b aqp y g05 8 ebz
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 29 840 27 325 6 169 2 026 3 429 23 598 30 844 56 035 21 096 32 578 -47 506 15 019 8 281 -7 479 -7 994