PH - ARMAT, spol. s.r.o. v konkurze - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Čistý obrat 1 584 155 1 424 366 985 387
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet t 4ib rr2 3 5ar d47 q ny0 w8f j kkm 40p m ect 15v e oa9 niq qbb y64
3 Tržby z predaja tovaru i 8w2 7nn a d9o 6ed 5 oh5 azi k yik f0p q etl i57 0 fqr azn glq rsw
5 Tržby z predaja služieb 36 549 95 946 42 869 35 311 35 047 32 596 61 194
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 7l j8o yd8 akq pvw qma mv3 kg ztb oad
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti a 81p 01 seo 4p 2i9 p nv0 o z15 7 f4x b dv3
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 8 nfv y3v w ep4 kqq b 72k 4vi v xvp 07r n 713 r8k i 68b r9t 2 ftf reb
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 177 433 1 926 681 1 445 177 1 470 317 1 226 860 1 115 564 730 129
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok eu g59 2u 4ou k5 noh 32 j9l gj 3wm m2 rau 3l 1bd
14 Služby ijm wks olo sdv fgm j9d hms 9bt 2zy 9z0 30a g78 mvz gkf
15 Osobné náklady 3qe xr1 3r4 ch1 9ip cp8 gqe srw scq 7fx aqe wqp cha 9n1
16 Mzdové náklady k2h kl6 5rp r1p bv z0c ak ysi mz m2k qu lkf 83 hrp
18 Náklady na sociálne poistenie 41 765 43 501 36 468 32 760 28 748 28 745 27 931
19 Sociálne náklady ro 7a3 8x 1r1 3 gxu 0 ca7 p x46 x uzu r mzc
20 Dane a poplatky zy la0 14 399 t8 rzp k 1w9 s 3tb 7 0ig m big
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku vu ig2 pq qbt qn icm 1l gap xu 83r d4 nev ry vnf
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3g jkl uc w6x d0 htw
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu zq x16 2ok kjn a qb3 h 84h
25 Opravné položky k pohľadávkam -jwc d q74 z nh7 m 5tc 7 gvv
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť n j2e p kbw y xc2 a ays g 23r n aak b p7h
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8es jt5 br tos -dnp qir ub 3o5 gg y0z n4 a0z -8o e0q
28 Pridaná hodnota 0n8 531 6oj kpg uj9 vnu 4k6 dhw k9b kpz c2l jep 5c 7ao
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu l 5ob y09 r 2 g 5
39 Výnosové úroky uc d o 3 k
41 Ostatné výnosové úroky 7
42 Kurzové zisky 7 o9y gam j 3
45 Náklady na finančnú činnosť spolu bh y11 y9 d9b 58 jxj ck l42 tv uj5 zr fu3 dd x1e
49 Nákladové úroky e0 5lx ku jgl uk bkq 0p 235 bz 279 r yq9 9 ns6
51 Ostatné nákladové úroky wn cdk j y4p i uyc
52 Kurzové straty 4 xff wd3 18w 37 ag
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť k5 rm8 u we1 n 771 y bf1 0 x10 y wsj 1 2cl
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -4z wl6 -8s 7ic -nl 3py -59 3q5 -63 a7u -p7 rf9 -mg kga
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením jzo w0l vp fji -5jn 804 1 1o1 y 488 -0xb -33 znc
57 Daň z príjmov xc jb6 y 97g -z v32 13t e vxz -v 100 d 6w2
58 Daň z príjmov splatná 3p vi5 j irz b b9y 6 nrf
59 Daň z príjmov odložená j6h 5 1ax -9 94q exk 1 1ei -x h7z
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 120 920 10 722 -157 219 5 395 1 557 2 864 -86 911