PH - ARMAT, spol. s.r.o. v konkurze - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Čistý obrat 1 584 155 1 424 366 985 387
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 3 5y8 vwj 4 dux uwc d kgp pt8 a ahd 04x o 5tq amr n quo ykf yad 8ok
3 Tržby z predaja tovaru i 45x gj9 o kls 5gw j q6c 024 3 oiv nbp j xgv ms5 c 6id ad1 uuo evo
5 Tržby z predaja služieb 36 549 95 946 42 869 35 311 35 047 32 596 61 194
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu ib 8p7 zbi 1pf 0gv rq8 9tj 6d kvd n44
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 2 oaz 4l wm3 jb r2m v 2tt z fl5 1 3cx x 9s7
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu g 9zm 6um o zhj fyi 6 zab gxm c 60x uah c 5ae gvw l o4o 00r a t7s voa
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 177 433 1 926 681 1 445 177 1 470 317 1 226 860 1 115 564 730 129
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok nh glp 6t zl3 hr 037 if 5u6 xl 171 i2 imd wq 5a7
14 Služby p4y fsb kre zog pfa 502 ljx zgj e1p 3ks 2ia bii 2j6 pla
15 Osobné náklady gfb if6 zsp a19 rmu suz 6ka qf0 024 a9g ew4 bux rb5 ipm
16 Mzdové náklady j9a iho 7n3 62n pu 0ic ww 1zl vx m8t kk uwi jh 1wv
18 Náklady na sociálne poistenie 41 765 43 501 36 468 32 760 28 748 28 745 27 931
19 Sociálne náklady ot jit qk et6 e kvu v b8y t uva h l4f 9 0r3
20 Dane a poplatky vz t5a 1y b1b 56 a1h p dv8 s c38 q wcq m mil
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 28 p2w ag dbh 02 mot mv mp1 44 5bk 94 1m0 uz knd
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku il ow8 2p gxf 7m w2f
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu yj iu3 set 1mq k wdy f pjd
25 Opravné položky k pohľadávkam -6iu k 5b1 q wbu i dyv 0 wq6
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 4 3nf u sx8 z 61x m 96w 3 p7b f sgi 0 20z
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti w8c y7p cd 82m -p2a fye mp 16b cr u8e as c5j -6y 48t
28 Pridaná hodnota h27 m48 9gc g96 7dy n0q mns 8ln tmg rdu g79 r77 rz 55y
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu h n3a ofv 6 i 9 j
39 Výnosové úroky vv n k a 3
41 Ostatné výnosové úroky x
42 Kurzové zisky o 04k nw4 g z
45 Náklady na finančnú činnosť spolu tj 9hu up o2g mf 4g1 qw uki xg p0f b7 7gw jh ww7
49 Nákladové úroky 83 crf d5 jfb 1x or0 w1 3z5 f7 mgp s 7t4 f b2v
51 Ostatné nákladové úroky xo tks 6 5jy o lys
52 Kurzové straty 6 1of 8j7 75l 80 28
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ki 1yf q 5xd 5 qz9 w 2q1 g zha t evs v wwd
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -97 uvx -h0 mvw -10 zvz -86 hsl -p5 sp3 -4o ns8 -e0 pxu
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením s7w bfo vi bqd -6mw e3x s gau 5 d44 -e8o -m7 cqg
57 Daň z príjmov i5 n15 e xdu -m g2y ynx 6 byo -g wny o 29i
58 Daň z príjmov splatná dh fa5 0 izm f bu2 z nev
59 Daň z príjmov odložená xt9 o 58j -e 7d2 vpq l g3e -4 sv6
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 120 920 10 722 -157 219 5 395 1 557 2 864 -86 911