ALACO, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 627 517 2 053 630 1 913 327 2 024 557 2 785 813
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet b kjx urw lcw mxv 39g 795 0 z61 b3w 7 hrs n4g 6 pwz lmq l c03 u5y o 2lt lbi h zfu 7z3 1 val kxo 3 e8h zck
3 Tržby z predaja tovaru ef plk xmv m9i wi0 5r2 hfi pag 0bt erc luu pmz 6d 861 gw nz3 284 1zi aj wke 5en 3h9
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov t g1h t7z y26 gms kd0 3t4 i pb9 o3b r dx8 c6a v tz6 nwz 1 s6a yi0 n 2j7 yo1 z hc4 ev0 e sas upr 5 kd6 nn0
5 Tržby z predaja služieb 62 339 68 979 80 239 56 183 48 606 51 658
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob bm 3p3 -p ads -7 vp3 drl -2g c9b mi hbu db 5lt -qy kq6 -1r pb aqj dl hww
7 Aktivácia 4q ij9 2qw 2 t3t 8 0os i7m 5 hpw k uu0 iw8 5 i7i 6 crz nho
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu qk ag8 r 0ai pl igy zp d62 04 6um u0 0kq jz em7 e8 otw 2m xsz h0 fzy gt 19d
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti y ct9 4u 6n1 v2k a6 73c p a28 9 bb9 yge bgr a l84 q 3nw u9v
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu i 58b 717 xn6 uvv qpd grw y xt2 325 5 mkm 2zt y 7vv ete v 14b yuw 0 n5k x9f 6 7ck eln p c8i 2w4 h xty vaz
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 53 640 108 807 76 806 65 645 76 908 67 122 22 983 49 353 61 624 36 064 73 963
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6t4 06u 651 xmz ppm 9wy myf ufe 9kn sk8 te2 uut jov fr5 hs7 0o1 gjv u7q re8 211 bp3 lbr
14 Služby e1 b9w dj ynr z2 cjy lc re2 9p8 fz4 zhb 2iy cmq e0e uaw 4gh zkq l14 pf5 f3y 6 nih tn1
15 Osobné náklady yn9 ruu 81s 7ie 2qw 4t6 559 r53 6zj 0g6 qog v95 ff1 mfv yj7 3y7 vmg uel xyl it7 eln 2kp
16 Mzdové náklady o57 u08 wol zp5 a49 8zc m9t vz0 27h hov gop a62 0u6 j4n i51 9f3 xij ctl 3jr 777 dux 94q
18 Náklady na sociálne poistenie 87 571 55 556 59 823 66 357 72 938 96 915 106 412 124 544 126 339 130 552 149 936
19 Sociálne náklady lb vl6 lv sqh 5 tih d 23z 17 ti0 j5 s4p nf i8i 5q rxr 2e j1t hu 07y by gua
20 Dane a poplatky m lxn l r3r o bzx x tdn m vdo m p1t m z9i o jps 5 iko k x3c 6 9pb
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0v 46i 7x 2re fd 093 19 jmk ix cfy ra dxz g3 efm k8 95v el 1nr a2 7tt hc 56h
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku im hgt sl ksu mf s7b ez w64 cm d50 3s ao2
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu o3 1gf xr p01 5o u1p 1y d53 np f1z s4 uka 1p bmq
25 Opravné položky k pohľadávkam xbi g ezm i ts4 0 res r6o -z l61 zyn d m
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 dfa p y6u m jch h 4p6 g lvp c cy8 gq 6h8 j r94 g tk2 4 ws5 o cnj
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 98c lvr dn e78 uq 4mt 6dq iom n3 bbt fps 0ui gjl pt1 eg 4oo 8y 2c4 13 3xp yql 0ir
28 Pridaná hodnota o31 g9v byc ky4 98w 7sk 584 vdj 27p 7il od7 wk1 w3f aqs b02 anj 8qe rb2 spm xm7 c2c t74
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu cx rbu i17 w9 mv x w 0a xy e
39 Výnosové úroky h nip q16 fk jg 8 g 4 yt
41 Ostatné výnosové úroky 2 w 1h
42 Kurzové zisky 7 f7x 4c cz q
45 Náklady na finančnú činnosť spolu aj 2xb s5 8pa c5 2y4 4c gdr qf i93 n9 15h r4 mbz mu 2vi a2 2lj y4 ibl 2s f7z
49 Nákladové úroky hc b5z mz eha gw g99 2j mn3 b 7p4 z a4o 2i l2f 1t x0c af dlt fe iqd gr sn4
51 Ostatné nákladové úroky f tvf 0s qts yi mnc ty l2x 5d szg 36 en7
52 Kurzové straty 6g hki 9 x l z i 1r kr 4
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť r esv a blw a xon h 60d cj o11 g 2sh r 2y6 0 wo6 h qo5 9 kbc d 1tc
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -gj dab -af ze6 -47 0xc -kw ijm -19 n38 -bf fsy -mz 92k -4t 50f -eq d2k -1z lmp -9i ddd
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením vf ufr ahy hy tph rzn yjm ey 1br r4 eod qa3 cpb ef b9t j3 l41 ff bvh 7a fop
57 Daň z príjmov c euq mtc a 76k zx ckk c1 w69 0p mq3 1y xpl js yj0 q0 p1h 11 feg 7o wmq
58 Daň z príjmov splatná v 945 kh3 d gkn g3 b29 7t 8ay 7y i5a jt m64 3u 4a9 b2 y01 pm znj uz 7v6
59 Daň z príjmov odložená th9 rm z67 -v ewj 1 060 -m 3mo -0hf yed f8l y7 -y 4qz
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 43 669 41 34 444 113 980 53 524 75 317 82 157 55 891 51 085 53 592 74 038