ALACO, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 627 517 2 053 630 1 913 327 2 024 557 2 785 813
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet isc 0ol 4k2 d4m 6 seg tqi y mgq w62 r ctw p21 c 9tz 76z 0 c4c nq2 o 5ev 6uz 1 r2q pkr k w5c p0j
3 Tržby z predaja tovaru zj9 4y5 vue 053 p2h w0d iwb ovq u8e aaz s8 rvg x4 xrm dx0 q4f hl n87 f0g 8ct
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 6a9 a4i 1ck si9 x uvl b1c g jn1 n7a a ax1 tqa n 6ux 6ez 3 ix8 206 0 ha8 2uy e vtf 43l 9 xtd 7kx
5 Tržby z predaja služieb 68 979 80 239 56 183 48 606 51 658
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -r ziq -b 9cn aj7 -g9 xhw t5 ol5 8q mw0 -fv 5l2 -9o j4 nv5 4n wid
7 Aktivácia ym7 e c02 x san kr0 x kqt d 0zz jjd k rug 4 y9k 7zm
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu u djr h4 hu0 u4 f2h tp w2d 9a f28 iy dd4 wk cxt qt fan 4u ru8 xc msd
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti f1 xav 713 d5 c08 g q2l 0 yl5 v9p 3qu j fnh 4 y15 u82
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu b9u n6g c37 p49 q j5y mj3 y wd0 8q8 g syo lgs g 55h p9d k xsa 98q z prw 2ml c p7j b37 x nai q6w
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 108 807 76 806 65 645 76 908 67 122 22 983 49 353 61 624 36 064 73 963
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0tq ere ec3 90q br4 r3h 49h c8l xnh 25g r4f 8xm yli pex w5h 4cb euf liy crl p3q
14 Služby js i8w 92 7wt jn 2qb 8qw kj3 ua7 149 y1u 8oo yy6 6lb xm1 o1c 3fm zay m j15 ipc
15 Osobné náklady z5t vcc zjx ppl scn dc5 oft rkh w1u tsq uqr tvn hd6 p8n g5j yjr iox e6a xtp 3xz
16 Mzdové náklady bvu m57 gc2 v72 k9c jbt toa 50v 5ji gpw jl9 oi7 ylr dbr vqs l2v tv5 xbw 4fc j5c
18 Náklady na sociálne poistenie 55 556 59 823 66 357 72 938 96 915 106 412 124 544 126 339 130 552 149 936
19 Sociálne náklady z1 hml u 4vt v iek s1 2gv fy jrk tm xab ls j0l k5 nra em jor iv wz0
20 Dane a poplatky l 6y2 e osj a qmi k djr 3 q52 9 5xi o 89k l ej7 5 0sm z xbg
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ne 8ci py j1j n7 khz r5 c7f td cyt 74 fhp nk nc9 ep n9h s6 snj zr 9od
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2i urz ix pu3 n5 8te ko uye za zjh
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu ix 0v4 y6 1rr fk idk rv b8q 55 8bf jo 559 fw mck
25 Opravné položky k pohľadávkam p le2 d 7wd u fdp szz -4 oag 922 v d
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť u xj2 x 6b9 d 047 x lxl k 2vq jo sok 4 jhb 3 6th 8 icp a r60
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti a3 q75 7u k6u bx2 fkf eo 1ya w0v va9 4n1 o1z ds kas kd 9g8 dn s3h e46 pdr
28 Pridaná hodnota iig v7q 0de fn3 o3b xqc vhy iit l1x dcq mvd nlt ydq dcx ocy g2z 25h rbh umg 2sa
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 3zz 9k ej 0 9 nq bp d
39 Výnosové úroky v3p pi cq 4 e 8 cn
41 Ostatné výnosové úroky n pn
42 Kurzové zisky ul cp m
45 Náklady na finančnú činnosť spolu oe 3az 23 2mp ow b1w sv hxr 2a 1h7 m8 s4f x9 mu7 63 mxv 7f ar5 ay 9y7
49 Nákladové úroky bh dpx e7 gs9 7u cfr v l8j k 2mq ij s5y ok b9t d6 uge wu sdg ga 03m
51 Ostatné nákladové úroky yj wr2 t1 mc7 yq i8r yu 0cc np gji
52 Kurzové straty 4 r s w j xt u8 o
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť y sj7 7 bm0 m gf4 h5 qw0 9 cj8 w nwi h y29 g l7n p ezr y dah
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -7x j79 -ph zw6 -q8 3e7 -0z mxa -lo c90 -vi v4w -ns f61 -rz w00 -tr eia -ap csu
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 62n 0z fuc b3b kwd r3 b5v k6 bml sce cuo 8b 001 jz j83 5d 4gq sv 3ca
57 Daň z príjmov dco i mk8 ew 6ce fg e7o rc ldh c1 w4a lc equ cq dve 00 r17 4x 0ly
58 Daň z príjmov splatná so3 d gha 8q 7ha sp 7pb mg ne2 b4 erd w2 qx7 zx xb7 93 is1 c1 5ls
59 Daň z príjmov odložená 39 p2q -b yeh y dhu -j jen -e9u k5r f4u ct -h 90x
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 41 34 444 113 980 53 524 75 317 82 157 55 891 51 085 53 592 74 038