LABAŠ s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
10245/V
Dátum vzniku
18.03.1998
Konanie menom spoločnosti
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti, priezvisku a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis. Ak zákon nevyžaduje podpis úradne osvedčený, môže podpisujúci nahradiť svoj podpis faksimile svojho podpisu.
Predmety činnosti
 • poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 23.7.2008)
 • prevádzkovanie výdajne stravy (od 23.7.2008)
 • podnikanie v oblasti nakladania s ostatným odpadom (od 20.10.2007)
 • prevádzkovanie autoumyvární (od 20.10.2007)
 • prevádzkovanie čerpacích staníc pohonných hmôt (od 20.10.2007)
 • inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie (od 21.7.2006)
 • vnútroštátna nákladná cestná doprava (od 21.7.2006)
 • medzinárodná nákladná cestná doprava (od 21.7.2006)
 • zámočnícke práce (od 16.2.2004)
 • zváračské práce (od 16.2.2004)
 • oprava a údržba neelektrických strojov a zariadení (od 16.2.2004)
 • oprava a údržba elektrických strojov a prístrojov (od 16.2.2004)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 16.2.2004)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 16.2.2004)
 • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností (od 16.2.2004)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 29.1.2003)
 • faktoring a forfaiting (od 29.1.2003)
 • propagačné činnosti (od 29.1.2003)
 • organizovanie a usporiadanie kurzov, školení a seminárov (od 29.1.2003)
 • marketing a manažment (od 29.1.2003)
 • vedenie účtovníctva (od 29.1.2003)
 • kancelárske služby (od 29.1.2003)
 • prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí (od 29.1.2003)
 • upratovacie práce a čistenie budov (od 29.1.2003)
 • výroba ovocných a zeleninových nápojov, rastlinných a živočíšnych tukov a olejov, rafinovaného oleja, stužených jedlých tukov, škrobárskych výrobkov, hotových krmív, kakaa, čokolády a cukroviniek, cestovín, čaju, kávy, chuťových prísad a korenín, droždia, potravinárskych koncentrátov, hroznového vína, ovocného vína (od 18.3.1998)
 • spracovanie prírodného medu (od 18.3.1998)
 • vydavateľská činnosť, vydávanie novín, kníh, časopisov a periodických publikácií (od 18.3.1998)
 • poskytovanie služieb spojených s prevádzkovaním verejného colného skladu a prevádzkovanie verejného colného skladu (od 18.3.1998)
 • sprostredkovanie obchodu a služieb (od 18.3.1998)
 • zásielkový predaj (od 18.3.1998)
 • predaj na trhoch (od 18.3.1998)
 • predaj nealkoholických nápojov a fľaškového piva na verejných priestranstvách (od 18.3.1998)
 • skladovacie služby (od 18.3.1998)
 • finančný leasing (od 18.3.1998)
 • služby realitných agentúr-sprostredkovanie nákupu, predaja, nájmu a výmeny nehnuteľností (od 18.3.1998)
 • správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu (od 18.3.1998)
 • reklamné činnosti (od 18.3.1998)
 • služby baliarní (od 18.3.1998)
 • sekretárske služby (od 18.3.1998)
 • podnikateľské poradenstvo okrem organizačného, ekonomického a účtovného poradenstva (od 18.3.1998)
 • zobraziť ukončené
 • elektroinštalatérske práce (od 16.2.2004 do 20.7.2006)
 • cestná nákladná doprava (od 18.3.2002 do 20.7.2006)
 • veľkoobchod a maloobchod s potravinami, poľnohospodárskymi produktami, mäsom, drogistickým tovarom, alkoholickými, nealkoholickými nápojmi (od 18.3.1998 do 15.2.2004)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Miroslav Labaš
  Textilná 2237/1
  04001 Košice-Nad jazerom
  Slovensko
  Vznik funkcie: 18.03.1998
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti (spoločností): Obchodné meno: LAMIRA s.r.o. Sídlo: Textilná 1, 040 01 Košice IČO: 36 213 152
 • Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 26.5.2003.
 • Zmena zakladateľskej listiny a jej úplné znenie vo forme notárskej zápisnice číslo N 258/02, Nz 257/02 zo dňa 24. 9. 2002.
 • Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice číslo N 277/2001, Nz 277/2001 zo dňa 5.12.2001.
 • Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 27.1.2000.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 41/98, Nz 39/98 napísanej dňa 12.3.1998 v Košiciach podľa zák. č. 513/91 Zb. a nov. 11/98 Zb.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2022
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2021
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2020
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Vzdanie sa práva na doručenie pozvánky .asice
 • plnomocenstvo LABAŠ s.r.o..asice
 • zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti.asice
 • Spoločenská zmluva LABAŠ s.r.o..asice
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti.zep
 • Podpisový vzor prokuristu.zep
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Zápisnica z valného zhromaždenia.zep
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Zápisnica z VZ spoločnosti.zep
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Výročná správa 2012, správa audítora, zápis MVZ
 • Správa audítora 2012, vyhlásenie
 • Výročná správa 2011, správa audítora
 • Výročná správa 2010, správa audítora, zápis VZ
 • Správa audítora 2009
 • Správa nezávislého audítora, Výročná správa 2008, Účtovná závierka 2008
 • rozhodnutie o premene menovitej hodnoty
 • SZ úplné znenie
 • Zápisnica z rokovania MVZ
 • Dodatok k spoločenskej zmluve
 • ŽL č. OŽP-C/2008/05999-5
 • ŽL č. OŽP-C/2008/05999-6
 • Účtovná závierka 2007, správa audítora, výročná správa
 • Zápisnica z VZ
 • Výročná správa 2006
 • Zápisnica z MVZ
 • Dodatok k SZ
 • Spoločenská zmluva
 • Živnostenský list č. OŽP-C/2007/02682-14/CR1
 • Živnostenský list č. OŽP-C/2007/02682-115/CR1
 • Živnostenský list č. OŽP-C/2007/02682-16/CR1
 • Účtovná závierka 2006
 • Notárska zápisnica č. N 42/2006, Nz 20569/2006, NCRls 20461/2006
 • Notárska zápisnica č. N 56/2006, Nz 25326/2006, NCRls 25294/2006
 • Živnostenský list č. OŽP-C/2006/01769-4/CR1
 • Koncesná listina č. OŽP-C/2006/01769-2/CR1
 • Výročná správa 2005, správa audítora
 • Výročná správa + správa audítora + účtovná závierka za rok 2004
 • Výročná správa za rok 2003 + správa audítora
 • Zápisnica z VZ zo dňa 14.12.2004
 • Spoločenská zmluva zo dňa 16.12.2003
 • Zápisnica z MVZ zo dňa 21.11.2003
 • Źivnostenský list č.Žo-C-2003/03662/5/KUC zo dňa 17.12.2003
 • Aud. správa 2002
 • Formulár pre zverejnenie údajov v obch. vestníku 2002
 • Notárska zápisnica N 142/2003, Nz 40398/2003 zo dňa 26.5.2003
 • Notárska zápisnica N 143/2003, Nz 40399/2003 zo dňa 26.5.2003
 • Notárska zápisnica N 258/02, Nz 257/02
 • Podpisový vzor konateľa: Ing. Dana Labašová
 • N 31/02, Nz 31/02 - ú.z. Zaklad. listiny
 • N 277/01, Nz 277/01
 • Konsolid. účt. závierka, 2000
Dátum aktualizácie
16.06.2024
Domény