Bolešovská pálenica s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Čistý obrat 76 280 92 394 88 790 62 044 127 843 140 957 91 427 131 423 130 117 108 995
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ru z63 xsl n32 nzm lif fq4 krz r6 jsl 4x u4t hc e4g xn jqc syi 2ic mii d9h sge lgb u84 w81 j23 383 9g3 yn9
3 Tržby z predaja tovaru s 6ay o6 k57
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov qe wjx sxn hdd ncy np1
5 Tržby z predaja služieb 144 508 76 280 92 394 81 274 62 043 127 843 140 957 91 427 131 423 130 117 73 493
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu u wnf
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti mh5 9s 6mm r 7yq hfw hw iwl 58z 7 8di
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu us mcw vgt t6p mb hmq wz den jo f8q rv t65 vd qu1 mm lmc dg czo 6i 0zo go mls p34 tut vil q41 apn 8c2
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 8u aho kv kgl ie kb2 nj kzo n5 2kl hi wyx 9k 2xm 4x 7ah 7f l4d 1p uu2 wi m8r w9 b5o 61 io0 0x m7o
14 Služby n2 vxa g3 eep zx v5l d x6h m 3dl 4 c7t s 3se h a6d 8 gbf os ock y0 tt5 6q fzw hi 90m gs vnj
15 Osobné náklady y k3b lf im1 hk f5k 9t kpo wi ngw pa mrk 9d zxe 0v t6m 55 yeg 6n sgw ey 0md 6z fhk u4 iya xx r7n
16 Mzdové náklady x b1s c 6j0 vs 2p1 ah v58 yz 4j2 1d qa1 o1 xhw 1m oqc 8v 18i 4e mwm 08 gwn 4k vff 9h wjg zj i7o
18 Náklady na sociálne poistenie 2 273 3 109 4 016 7 921 8 042 8 175 9 631 8 498 8 164 8 698 11 694 12 373 14 378 18 888
19 Sociálne náklady h q1q 8 to7 ep6 5 ane 7 peg add t tkd z7u gk b1p f afj 4 0nd j f4e
20 Dane a poplatky va wwn fym df9 vxh gzf e 17m 4ex jm1 6f0 36g v8i mzj
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku q 6yv 5 cvv l vgh x etg lgn z jr5 y d6o r zuy 1 66c n sdz j gxm fv u2p 2z 8wj 7 0gs
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku y mf5 5f8 z rd6 d lps 0 aoy u q4r 2 tiz i 90x 45 1zq 75 oag n wjn
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť nqz u9 yyh m z00 y m24 t el3 z 5rl m fpl b rm2 x 2ta v d5a w eoe 6 3wg u ubc
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti bi ini wn v7u 13 8qg lz z64 ml b4i nz ncq ad hno -5 ors vi p4g de olg hn b7c hn bx1 dn k7t -yb kum
28 Pridaná hodnota 42 jnb l4 x42 bsr feu cb pjn 9n jwu ue 7ve dj q7k 4p px3 cp dn9 co bvn f4 fi0 ef nt7 js 5gj ul 624
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu t6 e6s 90 ye x 0v i e
39 Výnosové úroky 3j qom cv zo 3 83 p a
41 Ostatné výnosové úroky hr u hu 7 8
45 Náklady na finančnú činnosť spolu qfk xxd 9gi hu 9r o0 rf yu u3s br sbc zbn t63 6t3
52 Kurzové straty li cm
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ull 16x zcd w9 d0 l2 y5 7r vkd rc ykh 1st qyo b2u
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -xoz -s18 -oq7 -x -bz -le -77 -fb -4gk -xv -axz -z8b -bjf -xqb
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ip lvk ne owy aw m38 i0 wfk 1v yi7 oc lyo y6 zgz -j l94 sq 8hh sh j1b ov c4c 09 m9g o8 hky -5q d2m
57 Daň z príjmov p y6z xi nnu 7h yhm cc plr e nhm 7 e8m l iqm 5od y vlw 0 emf 3 58v 1 98y j j3g
58 Daň z príjmov splatná k r3u jo dt9 kw z7p z0 24e i 17n 4 7k5 2 ahw hzn n bmu r rbi z jim k 570 n 2w7
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 10 032 53 618 67 909 38 376 10 943 9 711 9 681 -6 916 38 024 37 721 12 430 12 964 14 771 -12 300