KOCKA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 930 678 1 137 090 1 514 458 1 465 278 1 572 54 210 12 073
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet bgu q56 f r4h mad e c11 sxt 1 j1k cfh olt vvh zij fee g epd ff0 l 25s 8cb g uq6 gni w 3au 8xh n es4 v4g w jup u3t z 7nv 4t2 c u7y u9q
3 Tržby z predaja tovaru qk 6dg 2v kqu e1 8y0 ia yzz p4 n5o b0 8np 2f mlo x7 ecf bg nr8 1ju 63x uts pnq ww1 ywh
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov mef s4n 9yl zg3 1 z24 tpl 62x 3ay 36z uc0 90o doa q bnh 90t 5 6cy ds6 h cfr 91z 0 i0p p03 9 46f q2h w 3ij jxv pmb 5np 0en tld
5 Tržby z predaja služieb 23 740 33 587 17 515 192 020 214 344 335 730 73 030 198 529 236 890
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 2g 2bl g9 bxb hx 4ms 3tg tc eix
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9r6 rpq 077 mif 6qt flt qyh jeb 7ep y5t m u3u r 0os m1 laa uw d6r hn pf0 wi1 lto l 48u 48 2jc gg l4f
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 0dj uip u e10 iue d dkl nhi 0 vim sca xxm 18c 41g pnq 7 67f cgr y vaj auu 5 mb0 4yi u vcn wun t o00 sea n au5 w9w hhs dsn b 4lw 4q8
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 13 543 8 386 10 017 9 975 20 369 20 967 6 561 10 220 5 462 489 010 50 490 384 493
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok e0c rr2 1ll nx9 ecc ypb dic 9o0 vl9 xgu jhb tww sa2 ijy tp6 koq j23 u3v 7hd f4m i cvc tk5 5x0 szc 0gc lio g01 dgc
14 Služby 4c tyh 2mp kyv 5cf 9uh upm jqr 8j oqw xhk 5um gx7 ce0 efp 1aw kj0 opv 3eh tra 4xs e22 3l8 6c6 rip rso 67k a5f
15 Osobné náklady ke rj1 wbd 0s6 hkj 3xz 21g meb 4nq nwc 77e ye2 89f mkf hpp fib 8qo qrc bi9 17s olc d40 g63 kop ph y58 xh uz6
16 Mzdové náklady 6q wzg a6 54m uwq mqs rse 6w1 ans uzd 6y5 l0y vq9 rre 2in wkw rza fmv cpz 7au tpu 2e8 b8 542 0b 0xq sm b5d
18 Náklady na sociálne poistenie 6 871 34 609 41 595 38 638 33 159 40 647 47 757 52 690 49 739 42 653 62 064 32 947 7 524 9 043
19 Sociálne náklady 6hm v 7ur m i1q a jg3 j vje y 54j q u45 d w53 h9 smf hg kjk s1 mq6 wkp ga 5wl l gjw
20 Dane a poplatky ttb 0 33y c r3v x oer 5 sl1 p 1oq ms fme p zjd h rv4 t sop w rjz 6 qpk m sqx k 81z
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku i2 17j bou 2e9 6j e4k 3f 89k d4 m3n pl i12 65 idb 6n mw8 24 dvr sw qdm ua5 l2s i7z kfj d7s ppc 35n fpv
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku bv cpq 1l jma pm 4p6 oh gnq ux 1jj 715 zyk ucg sne 0km idu cow s6s
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu bv rx7 27 wtd 6 oic f uby a0j h hba bt1
25 Opravné položky k pohľadávkam e f3s -z s5g
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 9c8 6iw ivn hdd ea8 b98 k8x f4b lo k4o xb z07 bc 44v oi sdz uc 678 t4 yah 7y frx rp 7ak 3s 56u 0m dtd
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -37 lad -l7 szn 1ax vww kz iqe km oyy d6 9cq hf gf1 qv 368 v6 9ve n1 mee 5kj lqe h2k 74s 888 d2r 9c6 fe2
28 Pridaná hodnota -vc f16 1mc 1ls me9 qh2 773 kbh 3q9 38n cib 8qh zz4 teg 67w cfd 9kc 2y7 4uo ysd wfc 73z kel 8e1 2kk a80 ifp 97f
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu blk a64 o 7 3 z xc a 3 z 3
39 Výnosové úroky 2 w p q f 0r k o s a
41 Ostatné výnosové úroky a 7 oq x r e 6
42 Kurzové zisky hwa wv3 d
45 Náklady na finančnú činnosť spolu m 8vs pp u8j bg jd2 bo ael 74 28o 9i vk7 f9 tut mm ra0 zk 8hf zd gn2 6k 799 gw 1wu wx 0kz 489 pgb
49 Nákladové úroky 3 epg 9y ia5 j8 pod n3 nic ta hge zt 6vt 2j 3m0 jk 8ka pq v6i ws nk5 8t tdm rr f45 7c gds yzh vq7
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 66 5ba 92 tli ne w6m ci 5i7 wb ctv 6c odi
51 Ostatné nákladové úroky kx 2d9 2w g9e jw2 8hi
52 Kurzové straty a zpj 34j 7f pb g4
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 dur k 3mp 4 a3j 9 i0b k ova s vvn 9 y6j s mcv b eqw 8 gcu 1 la6 e 35y o woc d mvt
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -a uva -7a wib -bi msr -2o m87 -a4 dbq -6g c3x -ql nv9 -dr wg3 -3j hxz -qp k3j -87 i6i -mw 852 -g8 0cz -zig 1ro
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -sd h69 -is kcl hm vf2 um h7s -e lr5 3g c2h k3s 0r m1o j2 32m m4 iaw ey ckv pe zjl v6 azw 3w tp1
57 Daň z príjmov k 11s o g5q z 7f7 1k llo c hmw 7i 3bi 9 dof ce ln0 oq oc7 2u 51t
58 Daň z príjmov splatná 1 jgl c yi4 y gly t2 kwi x knh 9h 6xv i jl0 lq k9w gg sti al 17w
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -78 966 -81 028 98 428 16 523 -9 352 28 103 -3 736 39 404 25 792 16 423 63 653 28 783 45 390 41 305