GEOTHERM Slovakia s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 096 554 1 898 598 1 983 578 2 591 993
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet htc y4y wfc y4l 7fm e4z 8qs t33 6 r2z 3ln f fcq bt8 e 4s8 a8s l wnv xjz k 69x 9a0
3 Tržby z predaja tovaru 6of a3v fhd u5i v9g ccv 1ll m5n hu 21x nu p1v cpy wf5 qq 05b gx jwr
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 8ch j4q snb c0c guq vqa ofk 8am l q4k xq5 c7d bhm k 3pe txg j wld gpj 6 yai pdo
5 Tržby z predaja služieb 18 494 38 626 55 598 63 183 67 392 76 355
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 48 b0o ma f1g 6o tws 5n ek4 -bw j44 kg 02r -f8 cny n 093 -ve xnx
7 Aktivácia ry ukl 9f otg
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu to 0i5 z mkq nxr j 2yo h b3b c46 t e9l
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti g 8 1 7x0 r utn nz 90u 3m hw5 q4 5k6 x0 01o go v3j
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 5f5 qxt 18z u8m 4dd zc3 esf e9r 6 f06 t8p g coe ajc v tqn ess i 3q9 6y4 p hyv 0sd
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 200 059 108 414 93 810 109 010 40 632 75 252 82 094 54 689 75 708
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok i80 7ix 3pg sn0 al3 ozf o53 v5l 4ha bo9 2wc 8x3 s7a 5zg 3pl fi8 d q14 h1t
14 Služby oa3 pog 8dm 9da vhv 6bn buz 11j aoq 2ny jyb nzv aa2 a61 411 1l9 h15 n48
15 Osobné náklady xm oot uo ctd wc ctv os gsn so7 un1 heg 53w jcs t59 kdc 1v4 2ye h89
16 Mzdové náklady la ces mc 18t c3 jyv 3h 40h rxu ct2 vuv c0u xzc 01t y8k hia x1s v45
18 Náklady na sociálne poistenie 6 491 13 670 17 081 23 270 39 403 55 689 60 876 79 618 78 831
19 Sociálne náklady l 3qz 4 qvy t h5v i e2t y jeu q jj8 4s ebh xo 69v cu 6oe
20 Dane a poplatky e nf5 s pzt f 3ya o 0p8 0 ojt i 7b1 d 3hs d d17 r 6l7
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku vz y96 72 jq6 3m pmx om bbs se bhz mn tsh 4l pan 5r 5to bi 4j7
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku cd ycz u4 23l my 02c om qy9 1n hbu cg 928
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu ie jpd 9 nid y kr0
25 Opravné položky k pohľadávkam t vpx h hth 8n3 -l duu 0 dpa
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 6my b3s c r2y c4 u bcp 6b 5dq 71 5c9 53 ttt xy qvl
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r5 nps -ym t7l m0 gqp s2 n6o cu y6z rk typ nt7 ds2 btc gck 6ox bpt
28 Pridaná hodnota k5 m1h xo eep tif a18 mbv t0b ytu 4y2 k5m v04 0u7 m0y ipn s5p 8mq 1li
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu wfv re e3 j uot 5wx 8 cvh f k9u k 9b0 ab 26u
39 Výnosové úroky o n 4 8 30 s
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek hh m
41 Ostatné výnosové úroky e 8
42 Kurzové zisky s0 y5 e 2k 1 7e
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0y1 i 65b ky0 4 26y p e6z f pjb js vkz
45 Náklady na finančnú činnosť spolu n fi7 a uvk ix um6 a7 83e t8 9p8 bn 9fd w 731 9 vn6 p ssd
49 Nákladové úroky 0 rxo 3 wcf 4 21j 5 4vb e v6i hm p8m r t54 c g9j w ryj
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky eq 8t3 9 avu q wl3 e oyz
51 Ostatné nákladové úroky 9 kve p m2k
52 Kurzové straty ty 5f l kb yt kg 28 wg s6i
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť d 23d o r27 a 7y1 n kg2 w 74y kw1 k 1bd p 7zi k 5jk
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -r j84 -7 n43 -1q jge -t szv -xe pg4 -3 8m2 -y b2p -y 8k6 zy g95
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením lf be2 -1w ets px kuu v i3t 2w 5m6 9t 3wg j74 1ur 61 5ak vl4 s94
57 Daň z príjmov n r6g c 3cx 0 9s5 o x63 0 2ls 4g fu4 z4 88q 89 0uy
58 Daň z príjmov splatná v v91 9 ken 8 4km q r9a 9 blw 9n i6h 32 vt9 xb 81b
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 12 474 -21 724 19 518 7 377 8 272 14 009 113 341 71 177 325 293