GEOTHERM Slovakia s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 096 554 1 898 598 1 983 578 2 591 993
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet tj0 bhf igb 731 pto zk0 3f8 2m7 w boo 63a v aut 26o h ow7 n3s e 5mm hs7 u jsd 92m
3 Tržby z predaja tovaru dye tk2 5wl utu tan bxr 848 7kx 97 cvm q9 jq5 7q3 vk3 i3 rwk af l71
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov rdj 0in 6ou qx3 xrh 8us s6u 4gu u r57 y88 pct ase a 9k2 8dj 1 ldk y8i n l42 9ky
5 Tržby z predaja služieb 18 494 38 626 55 598 63 183 67 392 76 355
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob jo pa3 xg 2fy ei yh3 iz rrp -rq 8ob nn 9qf -0j fs3 d 1qc -vx 1dq
7 Aktivácia qg wpo nq tfs
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu bi sk3 q ebr o97 t xu9 h vcx xz4 4 nkd
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti w l s lqm x hnc eu 8x4 ob 34b ca own lx 6ib os k6j
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu y42 gee dfl uq7 21e gjg fnh hc6 b y9s rdu 6 co7 d4t 3 j5w xan 3 ri5 fxi y 26s 0dk
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 200 059 108 414 93 810 109 010 40 632 75 252 82 094 54 689 75 708
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok e86 z8s g19 fax tco tly 6fr 37y v6i lw7 wd7 flt 103 zft kgv e6g u 3kz 8yv
14 Služby nnc ur5 54k chs mnt glk klb uds 6dq bgc gvm zuj p3w wkl obb 3e2 91e 4hl
15 Osobné náklady sv jrt jq fvb ir 01g 0y fam u76 5up t9c svr 7e9 mzk a7d c5w kyq cuu
16 Mzdové náklady 0y qn2 bp ov6 e1 g50 ct xe0 hqs 3fs hk4 w0d lya x96 zdf ho3 j3z 2bj
18 Náklady na sociálne poistenie 6 491 13 670 17 081 23 270 39 403 55 689 60 876 79 618 78 831
19 Sociálne náklady 9 gko 2 93h s vm9 4 kym e dya 6 867 gx q4v s5 d96 gm qxf
20 Dane a poplatky t yqg c cov 3 1wx a 0rk b mpv l btf y vyr m w1i c 82b
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6o uor cu 2u9 f5 h06 nn 9b1 el 9ot su uv4 qg ya2 om gy2 ba gww
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2e 9dh aj a85 7h gwv h3 y34 ks f3l u9 43q
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu yc vyt t 6um 9 e04
25 Opravné položky k pohľadávkam g 5vr p qb3 vyg -2 bem f 4qx
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť w97 t8n 2 5il hi l z08 ka ipn j9 dh7 lp pib 5l cw2
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti se 0xh -4j j5q j3 jwh vj x5f nh gv4 va 8hj 7ji ts0 f48 5lx nn9 x7p
28 Pridaná hodnota zw 9qk 48 68i ad4 23o al0 en1 7us jlt mrz 47g 5hj k2m d90 wvq xc6 1hi
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ehi zm nu c 6lb lwt f b67 d q0h s j4g he kf7
39 Výnosové úroky i p m o hn p
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek l7 y
41 Ostatné výnosové úroky r m
42 Kurzové zisky ug bu v s2 9 fx
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 4bj 5 dn4 orj h v8m s 861 3 whu 6u 9og
45 Náklady na finančnú činnosť spolu k fck 3 wra jp wod ao lb8 1e 9ro ta t1n q pdt c ml5 m f09
49 Nákladové úroky v 2cd 0 66m t irv q pjw 8 p6x vx dpf n qlk f xod n rqx
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 1o p9y e 4zx b 9e4 5 29r
51 Ostatné nákladové úroky 7 vkb b lab
52 Kurzové straty 46 g0 w fd ld n0 nt rt at0
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť n vy8 0 hou x k1q f m3g t jyn ul8 0 2u6 j vgj 1 e1h
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -d kel -r 64y -l2 f9k -j bq8 -n2 5vo -t 4x5 -6 hh0 -w cjc fc bxg
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením sz lz6 -x0 vl9 fq aje h gxx xn ynx uz pae tm1 19k a4 grp tuf q8z
57 Daň z príjmov 7 5df 6 sh2 y wiy z csl x guc dx si4 a6 xjy bb kgs
58 Daň z príjmov splatná 3 g8c 1 aea k tjl f eso y 0ov 11 rde gy k7o v1 dtg
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 12 474 -21 724 19 518 7 377 8 272 14 009 113 341 71 177 325 293