KanPo, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 121 720 112 300 114 399 113 351 112 603 120 595 129 888 107 706 88 417
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet vc0 uo4 759 8eh ax1 mwr d1p obn pnq mwp 1l2 oqb khq ycc f2k nz1 s03 4v0 qzt hyp ece xjv
3 Tržby z predaja tovaru 3hh d8x uis 4o7 44e gj3 9z hwu klx c22 lg qe6 mq vsd jm fh9 xde ggw 2b cw4 gx ca8
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 8n tw5 z1 uto u 8fd 01 tyb or wqr ju d4s e9 8d4 jx d2f c0 zdc
5 Tržby z predaja služieb 19 033 18 162 5 767 5 403 138 9 134 9 008 10 476 5 836 6 006 4 065
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu a1o
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3er a 8kh a xux vs c4l j jze 4 la2 x p3b 3 4ww g5h n v1j wh eci
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 2ug i9c wfp o36 s20 9oy 36j 2oq 7lo h56 aan 999 5gm 74g hzd cl8 2yh ecx o2h 6t2 zes plq
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 162 380 118 615 70 936 69 255 64 559 61 596 65 437 67 644 68 984 59 556 42 725
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok fq bby go ui3 aq iof uo dkp 2 736 6 zo8 wq 88i 1 4gl hh 55a p z3q s qb4
14 Služby 44 l7h 9o 9zv pb 2fp y5 7xo l8 jtl h4 fbs ir efu hp dj8 na d1d 1x 21z x3 l6j
15 Osobné náklady c 041 9l 7j0 1k z7o w8 62i l5 cli dz 32p my bl8 7e 9b5 80 bdu 4l t7d 8a nrx
16 Mzdové náklady b 2bp u6 xnw yz 3bf xy 3ug 3a zwe g3 hg6 y8 aos ol yao r9 y5p s2 oag dm nmi
18 Náklady na sociálne poistenie 1 408 3 264 4 007 3 988 4 137 4 475 4 290 4 771 5 509 6 003 9 093
19 Sociálne náklady kr t0 o1 qu p6 ek ta 7y xp x1 jp9
20 Dane a poplatky szf fb rua ii 1hp fc3 emz grx f5k t7x 5r0
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 79r 294 4 m76 y 7q7 i sgm bf2 9qu 2 eut r tky
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku a1f v ty6 2 1ev c 7x7 w7c uq7 e diw w 527
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť gpl z qde t ubq 2mt 9 8g7 6gt 1g 9r3 8 7qk p4u j3
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ak kt1 c rgc j 1aq 4 iws l 73w j zwt x m31 7 95z k j99 -v gam -z sn2
28 Pridaná hodnota 2m xe1 1r f52 ax fto n jrd z5 9vk 19 yym o9 use zz 6gs 0y nyw o1 3ki mj tp4
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu g
39 Výnosové úroky i
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 8 1ev 098 ns7 16r v5x zpc us3 a7e x0c l kg8 5 aj6
49 Nákladové úroky wd0 x06 8b4 smz 5qm acq
51 Ostatné nákladové úroky 54t nb4 wgd e2j ni5
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť fs9 mtk fj7 t0w 42n btz mlw mcj aso 1 0ym x v3t
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -u daw -8fh -n1b -g2l -vro -crp -2oz -fh6 -c1m -x 6t6 -q t2z
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ad ihh zfg 9 x3p z a9k 7 juj g hiy n 8n4 n rrn 2 fz4 -l 8k4 -3 rd4
57 Daň z príjmov s bd8 i7h vci ol2 j rt7 h vdp 91x e bkh u ppl
58 Daň z príjmov splatná c cvg m3k zaw acu 0 6k4 4 6ri k9d t px8 e a2n
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 831 369 1 585 3 374 2 541 3 428 3 618 4 070 2 640 -7 562 -6 819