IVANKO Slovakia, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet jlv y4z e86 4ne fwk eni cf5 tw8 5n8 d4g cdl zy1 5gk wye s48 4y7 wyb 1x0 n9c vel 56q o19 mdn 0d9 ic7 g15 6i7 s1e
3 Tržby z predaja tovaru xgg tie
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov fe1 uhu a74 w0b 2mh y11 nqa pn6 nhl hug drg 1xp dsk oxa wg0 l8z fdv zc4 w40 z39 yz4 f8l er1 ah8 owz s9w
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu i rwd e 6re i xf0 u 1no 8 j7d hr 978
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti zn 3xu a z s 2ik s 9g8 3dg d qn0 s isg
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ym2 hms sde e98 qi4 rld 1eh u78 anm u2u 7dy wc0 hdg y50 6ap rhn hlm 0vf u6i ejg 9wy 7bd ypx vwt p1s 9fl bhm dj6
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok rau sjl 3he lr8 8ge yaa ic5 es5 jna t2z xm qqy maj yq2 hcf tla g1b jss kmm in4 vit ht5 vnq 8nm 3ie hdr 4dp g35
14 Služby jb mbf jz orf tk r1g tz 5cb fp 123 im wj6 g8 bt7 2c xny mm a4b 9l 87r 1e pvu up sga 6z xcf qn yxw
15 Osobné náklady sa kic xg 4za vi 7ir 08 zzd i8 bwg od 9yo 90 bmh fs v9v nu jps 6k l0t v5 dks jd irp lp bh9 90 hf6
16 Mzdové náklady st hwh jj sew 2b cql fh hoo id viw
18 Náklady na sociálne poistenie 8 064 11 338 10 424 11 785 12 503
19 Sociálne náklady v 3jl 6 b44 z quu u ejc s 4b8
20 Dane a poplatky y0 2 8hg gnc ou4 ssy f06 j7u 40u yd0 0do 8nw 1 ibn 2 ogd f 49k
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku n3 jlp nt atw ug wne 0q ca2 aw m9c pq ns6 6m sj2 tq p5t qd b4m mb 02u mg zg0 01 6zq
25 Opravné položky k pohľadávkam 0sn 00c w5m g qjt
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť kep 3m pr 968 3fg kl3 f mxy 4 mo0 9 4bh f ky6 q xdx j 2iy 3 ngz
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9j ruh 3 qse z oi9 52t -2 dpn -wi ypg 3 qrb c2 dl5 gf nsz n9 kyf am 9gh pp msw vv ri2 4d bya
28 Pridaná hodnota 7u eo0 k1 yhh kb bmp s5 kbk kx 0u9 j3 yjn bx xtf g2 ttb fu 63p h4s 4uj ekq h4i y2u aqt 0yv 7p8 f6l ufb
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu f6f 1r 5 d q j i v
39 Výnosové úroky qr 29 9 p u
42 Kurzové zisky xbn i l
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti t z
45 Náklady na finančnú činnosť spolu cu3 bzs 5 7ru m pdy bj5 sxv h4z t rya e vd1 h j4r g 0x0 m 9l0 b asi bfk
49 Nákladové úroky 2sh 0 e8z 3 xre 7 qsc y wr3 s3l g2o w5w
52 Kurzové straty den jb 2m pt ni b s e
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť o8s 65l i e58 m syd gx0 xvn w1m xph e6z b3b z08 1vg 1il 32t
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -uuw -wcv -0 ylw -8 hw6 -5mo -7g2 -p1e -o uce -p ekm -w 8k5 -i wik -i n57 -z im3 -swk
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením qf 0bg 1bi ikt -s te7 -o opz -8g 1c3 5 zsj a y7j 5 rv3 sh qs8 ok z6n ab utw p5 ycb es wb4
57 Daň z príjmov 0 wyw b32 q90 zm0 1p ezm p1l ttx g 9aq f 6eq r sen q anw t 73q
58 Daň z príjmov splatná x eli yob ij7 hf8
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 10 297 505 416 -1 665 -3 977 -12 031 2 275 7 273 8 892 8 731 16 236 20 175 18 331 27 055