Materská škola - Óvoda, Zádielska 4, Košice - Účtovné závierky

2023

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2023 - 31.12.2023
Zdroj
SAM
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
poznamky_tabulky.pdf
Poznámky k 31_12_2023 Óvoda.doc
Predná strana.pdf

2022

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2022 - 31.12.2022
Zdroj
SAM
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
poznamky_tabulky.pdf
Poznámky MŠ Zádielska 2022.pdf
Titulna strana.jpg

2021

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2021 - 31.12.2021
Zdroj
SAM
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
poznamky_tabulky.pdf
Poznámky MŠ Zádielska 2021.pdf
Titulna strana.jpg

2020

2015

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2015 - 31.12.2015
Zdroj
Rozpočtový informačný systém pre samosprávu
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
SAM_TITULNA_STRANA_42245265_IR_2015.PDF
SAM_POZN_42245265_IR_2015.PDF
SAM_POZN_42245265_IR_2015_TEXT.PDF

2014

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2014 - 31.12.2014
Zdroj
Rozpočtový informačný systém pre samosprávu
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
TITULNA_STRANA_42245265_IR_2014.PDF
POZN_42245265_IR_2014_TEXT.PDF
POZN_42245265_IR_2014.PDF

2012

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2012 - 31.12.2012
Zdroj
DataCentrum
Výkaz ziskov a strát
Súvaha