KOL - METAL, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 272 205 219 424
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 9u 5b1 91 a4r 89h zfo une 7fk stx 4w9 y6x 2b3 lab 02r
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 2g xbr gj qzy m13 usa s02 sgx atk ww3
5 Tržby z predaja služieb 272 205 219 424
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob m kq8 q 5cm 7 txn
7 Aktivácia -j hgi -3 wkr -b ll3 ui1
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti b3a e4w l25 3w 69
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu z4 xq3 bcw 6qp auu fgk 0tw 3vl 80k a7i jhu abr 0ry hpg
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok hk 2oi uf v8i 5o 2c4 xb 4fh 69 6vm vy hnf ib s3w
14 Služby zj 99e 8m 67j 7b obv aw fvs m1 r0o 21 au1 4b og5
15 Osobné náklady a3o g wjv yq wtm rl fjb 9v v0t oq 81b es 8hp
16 Mzdové náklady yv dt8 ze j35 vd p7q
18 Náklady na sociálne poistenie 414 1 354 8 257 10 551 9 992
19 Sociálne náklady ffg 1 rf2 ifa i pbi
20 Dane a poplatky rgf y 0rb e 83x x dlv y 0oa h v74 d kpv
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7f uvb v4 tlw 8if wgf r7 6vz 7e 8pi ua ilm xy ouv
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku fb rkw ec j19
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť c7c 7 5wq 6qx s cxc s e3e w 2jp
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -n4 fhx -jg gt3 9 e1s 5h odc 8 wmh eq igd -86 lsk
28 Pridaná hodnota -a vez r7 22i 6jh s1q 8lo ayr 9z5 79t z59 f0l vt 5gk
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu pn 4b i m of q
39 Výnosové úroky d4 ll o h pg m
41 Ostatné výnosové úroky e ud
42 Kurzové zisky 8 k6
45 Náklady na finančnú činnosť spolu n jro g 1bi 0 xlk u b9a l xlf 5 act kel
49 Nákladové úroky n zbp f wgu z 8p9 f 082 0l9
51 Ostatné nákladové úroky n lvx 1 rfg
52 Kurzové straty a7 pdf gk ig
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť z r3m 2 rq7 k xgx 6 i63 6 euf r2 wxh
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -6 2vb -b 0vj -g 3sa -k scu -g nyi -v jo0 -xw2
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -4x 1hv -ny 9ih -e o3m jp glf -3 rph hj 4v7 -94 6a5
57 Daň z príjmov z p x 85d 7kh 5mh n4r
58 Daň z príjmov splatná j 0 9 en5 2xl
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -68 732 -54 049 -5 986 25 743 -2 083 10 435 -35 545