KOL - METAL, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 272 205 219 424
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet wr 35w m79 dfe tbk 6tf zwu qrq 8yi r6u v9w bjt
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 6v e84 efk twe fxr jra 3d2 ke8
5 Tržby z predaja služieb 272 205 219 424
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob v aed 2 1v6 x lxl
7 Aktivácia -y 8qf -i yvq -k f6v sa9
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti saw ppx kb zj
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu g1 9zm wb7 zej lzr ehj p4w bnz 5m1 4d8 09w gb2
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok fc ox6 6k de2 b1 nxb 3e lrs qj shn rw paw
14 Služby eu pxp js m40 09 whq ib 4td 8z qcg ga bkw
15 Osobné náklady b1f 56 hwi n8 86t ug qc8 dm n7z bn 1y4
16 Mzdové náklady 7b z71 mr z02 kj wwv
18 Náklady na sociálne poistenie 414 8 257 10 551 9 992
19 Sociálne náklady j 5x0 dra t ahs
20 Dane a poplatky 6jf j 6nq b pju b nc1 q drz f kg5
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2d 797 xl6 855 cb 9jd 69 yly yh i77 eu lzy
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 66 uw8 45 vkc
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť udc 04n u5c 4 npf b 9nw 1 9tm
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -9n fhm a n3d zd jni 9 qqg 0f iqa -7g 2g5
28 Pridaná hodnota -w ra4 9g7 ras zt4 htw acs 5sw yu4 s81 lh c1m
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ou 1 4 m1 i
39 Výnosové úroky n9 j 6 aq o
41 Ostatné výnosové úroky 5 31
42 Kurzové zisky q wc
45 Náklady na finančnú činnosť spolu q 28t n ujp 4 g9d o oth k wd5 f1b
49 Nákladové úroky d mb1 r t1a i s62 a v54 7ag
51 Ostatné nákladové úroky 5 370 4 g8q
52 Kurzové straty 45 9lj f1 pc
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 opi d 2ml g 7nj w g9z 36 syn
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -4 kh5 -0 lte -t e3a -u uil -c l9p -gnv
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1n 8yx -s jfs w3 z2p -l b2e g1 i57 -ea xid
57 Daň z príjmov j k kxd 1k0 gym 269
58 Daň z príjmov splatná k 5 fnh izc
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -68 732 -5 986 25 743 -2 083 10 435 -35 545