KOL - METAL, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 272 205 219 424
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet of 9g4 j8 2z2 bjw q1d iv5 4or e3m tua ltn 1cf 2ur 6c9
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov ns den yr 48b oio 6zs fz8 lnj xgf dy8
5 Tržby z predaja služieb 272 205 219 424
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob p iar l n6w x uw4
7 Aktivácia -4 y79 -b rxe -j ohc sry
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti evd o30 5hy xv do
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 8w yjn 2ax nqt r5w 22f 6ow 9qp lpt m1b 64n uof ne9 wud
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 60 ul0 r4 mt2 6v ife mz nha x9 7cl rk 4dx 4y m7c
14 Služby 6j ktf 35 azs kn l48 sn e14 i5 26q zz ne6 qo 57k
15 Osobné náklady ofb v 4a2 fj khn dr 4n5 k0 2xg k5 l2w 6j 199
16 Mzdové náklady cj o21 x6 ycr mi zuu
18 Náklady na sociálne poistenie 414 1 354 8 257 10 551 9 992
19 Sociálne náklady z3t e ysq g7h l 7uk
20 Dane a poplatky pu1 g b1b q 0tp 8 7o0 c q0l 3 zrw r 36r
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4k 80d om ukb zvv laf ba 57n 8r ik8 pb mcx 2i vcm
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0j c5m sk b56
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 5ls o wvl 0vb s lbk p 6ve x qvx
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -l7 2ad -nm p2g e bhv 85 n5u x z7s ih 3ft -js mr5
28 Pridaná hodnota -u o1k zh 9cx dsb gu7 11b str 8ai chi 5u0 2w8 1p 22q
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu m8 e0 7 k r5 v
39 Výnosové úroky oj ih y d e7 p
41 Ostatné výnosové úroky l ra
42 Kurzové zisky j n9
45 Náklady na finančnú činnosť spolu q iao 0 n24 6 9vd i 198 8 il2 8 av4 00s
49 Nákladové úroky n 6uc w a28 s 51g h gnh 43b
51 Ostatné nákladové úroky q wlf h rop
52 Kurzové straty 3u shg ts d7
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť e 5bl z wjf x l04 z 9in h grn 2f p4y
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -s tsf -y csv -m 59m -s 0z9 -i x6n -l ww5 -5r5
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -x2 pkk -de vy3 -t 069 ci gr1 -r spx mi rca -u4 7em
57 Daň z príjmov c 8 i 33a 6zq gr8 n7s
58 Daň z príjmov splatná d 0 r 40t 452
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -68 732 -54 049 -5 986 25 743 -2 083 10 435 -35 545