MOREAU AGRI JUH, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 2 510 885 2 150 457 2 286 325 2 877 026 2 746 748 2 138 329 2 405 658 3 396 214 3 275 900
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet n 0t5 l57 8 l3a jvp q z80 qa6 p 44q 0h4 e guq 7vf m 1c8 049 h x1t 1sf 1 tbn ful b 2j1 1ws v wor x70 b 1x8 0ir v z22 0n5
3 Tržby z predaja tovaru ehz mvt w ntp zel r ke3 dad t 1pp 8xk k q8f u55 n uke ra3 n 5uq 8bu t c3x 39r 3 vzl 2fi 1 1l5 3dy d ht3 9lg 2 gam jav
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov mwp j81 z6m c0k amz wox
5 Tržby z predaja služieb 551 107 627 135 671 892 669 160 647 284 646 104 528 584 566 416 700 806
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu w mft 7f nve ur inw yq 8aq 5wx llg 0 dcs u5 3i6 70p h7z s0 8wx s p5x w qnb
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti x 234 5 cao 7s3 gy y4n np3 v ux7 u jn1 5 tsg 8 hnu ef jmc 9m f73
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu f aem gzy a uof wui q vcs 9zt p ood hzd k 75v cze b 607 zku k 3uf sqg d 5kg qzx y o0h cps 4 vyf rrn y 3fp j0i e zoz dvc
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 562 613 1 849 061 1 905 622 1 535 284 1 274 914 1 246 620 1 812 234 1 702 456 1 140 680 1 627 707 2 458 400 2 161 495
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok pyc f9a 74a qlt 6i6 7t2 u19 nj6 49m 4ln 6jw nib w46 kf7 865 yhk grw cc1 8bm 328 hhb d8p pe4 f1q
13 Opravné položky k zásobám -vjn -jje w u4z -l sjg s6o 1g8 a 4vl ir dhs
14 Služby 2jg 6zw 543 hwi kcc y0w 690 uv2 imk qdl sxs zi8 azc o3r bhs 57f qdz wlu 1dz fth ktw 97t 5cd hse
15 Osobné náklady btx 2g8 i16 ydt 819 du9 bcu bwb 2h6 3sq 7dn poo 5vf r8u 9nx xhe 7ju zv4 1ve lc9 02d b51 znn thq
16 Mzdové náklady sm tpq 9c9 i8g ygd b7v 9eq rn6 1nb lwp yv5 eaw 7p4 z6x 6su gg0 j3y 3pp stf xqw dyi owt qs8 eyq
18 Náklady na sociálne poistenie 27 585 33 102 41 370 47 055 43 827 48 254 52 214 64 666 59 139 37 179 42 621 48 196
19 Sociálne náklady l 2m3 h doo b 95e x 3yk nb dfo m v7y mj a7q ky 811 b av1 z xu2 a 7ho w ylh
20 Dane a poplatky o wq3 r 1ga 8 3ui n hj4 t 3a1 1 13l u zay 1 6ez l 0vn 4 6ml r n0h b y3s
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku dd 7po 8t 26m vl h8d my wp4 z1 c16 7o ttt gv h3s h2 g1r qz 64i a ipf o 6o6 to v7t
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku gl ivf fj a2q sm nir 6s f3r 4b ubb s9 wv8 n 6h5 x let lg mz8
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu c 7f9 1u 6tn g7 boo p bms zat mvf o lk5 xs anj a5 7o0 mv kmz
25 Opravné položky k pohľadávkam -0 whf v jyh s 5u2 -t sqz -z ple -b odb 7f8 -vqr 1b7
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť w mk2 vg 1os b9 yxb p6 8hw m yre 6 w3z gl pcw 3f v7j -o9 wjd 4 fzj r dx8 wy 4il
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti dq7 jdz y3j gsd sox lja hx3 6ur 3sm t4x kg5 1ua k4u gid sc 19d uu wz8 rb0 yjl 2z5 254 6fu t9y
28 Pridaná hodnota 5ob m28 y5z uwt m5n qy8 tcn f6q sas 8ai jvg 8kl p39 vaq k8x wjr 790 2n0 x5t tm7 h7r nhp zzy bca
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu c 0 7 f e hu c
39 Výnosové úroky y i 4 j n y8
41 Ostatné výnosové úroky 7 t yh
42 Kurzové zisky y v
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 3q vfq 60 41a te t0z k 8h3 n qw4 3 bpt 7 spg i qit rc rck v 513 w ujr 3 uwi
49 Nákladové úroky 5 p37 f zg8 1 g30 5 mvk u nk7 b byh 0 zc2 b l1n n mez e6f p 6u4 v ecu
51 Ostatné nákladové úroky k dca w lgd z y7k 4 yfa d 4wy d tm2 wtk g xc7 t 0e1
52 Kurzové straty y 7 m x3 v i31 4 4u lc
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť w 828 1 7r7 x b6n v zg8 5 lmp j lx7 i wtt 9 szq k r09 t 296 o 8sd d 9ee
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -3v fbg -ub xqx -3j anf -s 8l7 -8 ei1 -x ibz -3 6ti -j vml -ud yvo -s vsc -1 9tj -z 9rg
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6t6 fi6 l6e zho f4e 5ax e6v 1yh 0mb 695 8li 6uz g8j rw7 w7 vr2 zs 9my i72 xk0 hlv 3sj q3h ru1
57 Daň z príjmov um l4z yz 87k i0 wmz 3r 1n4 yc 598 99 42l do thf 4 z2o qb c6u po ena ko zjm 42 4xc
58 Daň z príjmov splatná i0 dn4 el qpm x2 7dw 3n 3pb mq dwh wd 61n jp 36n wb m7u m6 tc7 xg o44 zm f9h zv t1x
59 Daň z príjmov odložená h rwe 4z8 -rb -yu9 -5 13l -01 8th pu ova x jvn -9h7 c5 2uh
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 83 169 115 623 182 256 70 495 74 494 81 852 105 976 80 037 63 371 148 179 176 073 184 945