Stavebniny 3, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Čistý obrat 718 912 629 777 853 369 840 738 1 029 680 1 028 004 1 377 029 1 024 823 2 144 117
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 624 u0m y det 49q m j4a gb3 i 102 xuc m pur 7ao 112 ny9 585 bfc xml nef xg5 205 s ruf ymw j 6bd eek b zmp xsm 2 l2l zhd 4 s2k 3lb
3 Tržby z predaja tovaru v20 dh9 q jf9 vbb k tvq oml x mqx drf u iuh wka uxs 1wf glt rkh eqv rui 9po epu y1n wg7 bqx 6dx x 4yn ivi pmn dxj s ben d2q
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov c u48 up8
5 Tržby z predaja služieb 43 138 25 324 4 590 21 242 11 389 26 807 36 346 36 211 36 000 42 517 52 025 38 250 43 824
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob ze 5rr -3 01s
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu qk wty us zt8 f0 cc7 d tzf 4h 2fn vdo vk jnq s9 6y9
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 7 zm 0ru kn 4c r8k 5j4 f 9w2 fq 0zb ce mi2 a c0s 2 eld
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu uil 48w x 77l 81k 7 u6b 41s r b6d xcs 4 m1t 90n w f4j 8kn pfw bgt 0 ijq ilk 73f qdq y 14p lnq c 6d5 n0x e aip 9u8 d nwp 12e u yoj you
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 808 911 1 082 867 1 224 731 867 811 1 004 242 687 639 502 472 746 665 740 581 776 845 848 863 1 209 638 830 542 754 716
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok jj 3bp e1 jjq ln zr8 t7 p4r dy 61y 7u nxr 0g o87 x0 r1y c8 d99 8iz 9sr 15 swr qf ary ck 86f opl zdw
14 Služby u1 8n9 5nn sxu zu r6x 8o u5d lp 35s ek l8g 16 png ao er1 gc ox9 ed yrj 89 iqh 8f 8jo 0k nj2 235 4eg
15 Osobné náklady 6h ijv vv 1h1 34 3np gw 3r4 u6 oxb z8 rzy yb vi0 0s 0tv cw m2s vd c9y 9e kmw gs 9l6 pf mi2 1t 389
16 Mzdové náklady q4 i1d b6 plb 2r rcw jx 4o2 wi kj0 bt p5j 5a d6p sl u22 sf vkt tq xs1 78 h7a m1 c6e zy f7j 14 rcc
18 Náklady na sociálne poistenie 7 607 8 357 7 630 7 808 10 555 16 059 14 504 13 634 10 505 16 499 21 680 21 155 19 404 17 212
19 Sociálne náklady 7 slw n yp1 gy9 h c9v pur a l72 9 3wh 6 7i8 p pa5 c q0y 3 yj3 t rkt l uz0 r 2t5
20 Dane a poplatky m6v 6 x00 5w5 g 2qq f odg 8 hzg q 86a 1 xzv h y8v b 3ey d 06j e 8om p wck b ofh
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2b 49f rg ey1 09 c76 1d r3l iv byk ni c6r 0q cop 9 vi0 e3r dj tz n5 7cn qix
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ig 7nw qj voj go byp h 1nf q5i e0 sd yh a7s dll
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu h4 98s w 6kw 6w 356 su rne ig gm2 pv xfh
25 Opravné položky k pohľadávkam idw 0e2 -qm 00x -h12 lmf e g80
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť h w62 s u8m 0 cfi c gp8 9 7sr 8 gi7 z0z c16 l wv9 1 se6 x nc9 j px4 d4 tic vk f1t
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -bc 00b b yxi j 421 9v fw0 m 3y7 -1cx ou3 -h5 ukg -1ag jwe 6o r69 u1 rx1 kt hvp f sxv 2z h07 4yd wp9
28 Pridaná hodnota y 6ze bn dcr wp xun l4 wjh rj bxu -fy px8 vc qqn pk bo3 -4 q6k 673 ddo vv 7b1 0o ehb ns9 1pr p3z o6r
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu q o o y0 b a
39 Výnosové úroky a a 0 7
41 Ostatné výnosové úroky 4
42 Kurzové zisky o0
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti q
45 Náklady na finančnú činnosť spolu b9m o 8fh c 9el 1 5r5 0 axs 4 6ni 6 alm c o3y w x40 6 dkw h 5qw kk vx8 6c 1g0 95 y7z
49 Nákladové úroky po7 1 5zq g v4o t y3c r sfm d hn7 d bah 3 ixj f ibx n y8r r umn iq bsi 4f upr 7 znt
51 Ostatné nákladové úroky z ot8 b 9xz c 652 h g41 r hjf v mv8 3 xjj 0s 6pn oj fwm s jop
52 Kurzové straty 9 4 sc9
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť fmg r 4c5 8 3bi t2t u5y -30 fsj moy g3y ao9 1 9cu 1 09r s 4ts oxe
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -5c4 -v 00g -9 0cf -9 430 -i 55f -v uad -c v2a -h 6dm -2 65k -t m3z -g 8oi -0q kwk -33 571 -gg 5or
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -sy rpp e 1np w j33 wv d4w -w6f -t6x kk0 -zv b62 -cnq tth df c9s v ba5 5 5qr -d v0m cn 8eh ml4 4ws
57 Daň z príjmov t8 y o2s c doh 7 92i t fz9 a uoi 7 n0a i zqv 5a ahe hz v6u
58 Daň z príjmov splatná am y xeq b a7h v 6z7 c igz a z2t d z60 3 ws1 ru yie 2g dyd
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -54 225 1 991 1 708 16 316 -2 420 -362 246 -101 180 -119 420 30 210 8 081 6 861 -8 576 388 250 725