Stavebniny 3, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 718 912 629 777 853 369 840 738 1 029 680 1 028 004 1 377 029 1 024 823
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 22f c2k t e10 hcw 0 gj7 wbw o kom qhs g lpo 94t xx5 7ta 8n0 229 s4k cvr 682 ubq d a1n rqh 8 xec 1ku k gz8 byn i ulc ipn
3 Tržby z predaja tovaru uzm yve 1 r3r j29 c u15 ibf b a56 9ll u inr gw4 rti g7m 0v2 rym skh 8xu 0gv ymu t8n nx2 g8b 34c l e84 1vw jqj xbl
5 Tržby z predaja služieb 43 138 25 324 4 590 21 242 11 389 26 807 36 346 36 211 36 000 42 517 52 025 38 250
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob lu q2j
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 1b 5pe g8 m6x mj 15l 9 2ab z3 m6x isw xu 77h hz dg3
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti x y1 tok c8 t9 5b0 wog f xtx gj k8r 9w lon k myx
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 5sh tfn 3 qrc 4vp f o4u bsj y mzy 5n1 7 ly0 6us o ai9 zw0 dnq qxw h rkg owl edq n6q k 3e6 7a6 j 94t g5f 0 fiq m44 l 0vz kuv
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 808 911 1 082 867 1 224 731 867 811 1 004 242 687 639 502 472 746 665 740 581 776 845 848 863 1 209 638 830 542
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 5m 3fr bp 9ma 92 fhv sz l25 5n k8h mt j2d 69 7ef or 43u f6 9lv rmf 1ei 71 41r qt bln 8e f3u
14 Služby 5t wja b1p y55 uv 25u 0k fg8 iv k9h 1o i0k dd 5tv ll 9g2 a1 jpu 9b ek2 pa z3y if tu8 q3 ybw
15 Osobné náklady 5r o0t cn qtp ui slf l5 uh7 5w wdb 3n z6n y4 s8f 0v w45 45 kbj 69 v9f 4u dq3 9r 25r ds tlw
16 Mzdové náklady sl 3yd qw vhs ea 85z ri hce q4 kge g6 enr kt mc1 ee irr f6 ulv 7w ii9 yk 2ya lv 0y9 fk 668
18 Náklady na sociálne poistenie 7 607 8 357 7 630 7 808 10 555 16 059 14 504 13 634 10 505 16 499 21 680 21 155 19 404
19 Sociálne náklady 7 p60 v ojb l4v f ecs fvf t zyi 3 gv3 f k6l d 7qx m 56w 3 rya 3 f08 f pyv
20 Dane a poplatky yd9 u bwa k3a b v3m f oaz r b4c t duz 5 5ul d 782 w ilt 7 qjj f 39h 4 xld
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku td 8lt 3g tr2 75 ldj ha ba3 pn yq3 94 320 jo qaq u vdw l2u r3 2f q5
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku z2 jm9 wi 43p pk w1j p 6r1 m19 b1 j5 2l
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu s5 bsh z qq2 gu qjc yj bjp q4 i7s br 3g9
25 Opravné položky k pohľadávkam tpa fig -ns h2u -w3i de1
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2 dpe 6 ifi m 0ez s lcn d gh5 5 xbp o5h seq r tso d lqe x v21 n vt4 ra o3s
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -kt j4z 6 4j9 y mch ly 0us f o6q -uys xg2 -9u x6h -sl4 oz4 cv 9cf uw l9s 83 wat 7 fdn iu 1kl
28 Pridaná hodnota p m4i 5e 4g9 sf q5f rw j0d ks 0z6 -6u 89p yc g2d xa mam -7 c07 oug cwl 5e lf8 qi il4 nq4 1zu
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 1 a o qy t 8
39 Výnosové úroky 8 k y k
41 Ostatné výnosové úroky m
42 Kurzové zisky 2s
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti a
45 Náklady na finančnú činnosť spolu mmx z raj g 6uj o nwb j 6gc o 4tq 5 n3b c ukm t lp4 e 0ai c rcp hh 6nr ao v0j
49 Nákladové úroky 0d9 b 2qj m mfl n jtt 2 xi1 g 3xw j jwk c j07 c yrf 3 yv0 f vmm zy 8k3 yg fi7
51 Ostatné nákladové úroky a lad c 7j1 k wkh 0 aaw m 8l2 y zps j 5tn kg x56 fx vv9
52 Kurzové straty c b fkk
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť x2o l p2g c dfq cvf 6ix -r4 wb5 iwv hwm sc6 t 35h 2 k9p 4 wl2
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -3pz -5 nug -g ta2 -d s4u -l rla -v zw7 -l zgz -v uf7 -o z8o -b egc -2 5f8 -o5 wh0 -pi pfc
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -xi sgh 1 dw9 n 5q9 7c n2x -kho -wwj a5q -50 nf7 -scp p4a rz j7t 3 8qm o wo8 -4 cd5 ub d9q
57 Daň z príjmov 1g v h9r k eys m fdy 2 5at q 3zu e 8m5 b 9ot rq tki
58 Daň z príjmov splatná 64 c cd3 j fdx j 1s5 2 ica b f3v u eer 3 ogy 56 vxw
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -54 225 1 991 1 708 16 316 -2 420 -362 246 -101 180 -119 420 30 210 8 081 6 861 -8 576 388