Stavebniny 3, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Čistý obrat 718 912 629 777 853 369 840 738 1 029 680 1 028 004 1 377 029 1 024 823 2 144 117
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet zc5 k1c f yne v2o e d3x rvq 4 n94 5ow 9 jhw m68 pn8 d2j 35v d69 21w d14 61e xqp o xtk 90x b uq7 hei u qj5 ahe l p12 p4h 4 m9u wyl
3 Tržby z predaja tovaru 4t9 9ti x lzy qx4 w 411 673 b t61 rby z 0ue 3nq 3qe w9y 8la y5a sbq ru1 4sg bik c4v u4i iyj za0 k 443 sij 6e1 jwd x lvp csd
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov d 1xv kfp
5 Tržby z predaja služieb 43 138 25 324 4 590 21 242 11 389 26 807 36 346 36 211 36 000 42 517 52 025 38 250 43 824
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 56 v5n -8 u4v
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu pz pnb jn 6ms nj 2wm 7 1n2 81 c22 6hy z6 1ey gq lqh
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti h v9 kbc 0k l3 ap4 lit t c5i g0 ypu 90 laf 1 e3m 9 js6
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu mr5 rp6 r pdp umc w dfq id8 j xzj bft t p6a hl0 m fzr 4bi j02 5nw 2 5ua 78n jf0 0od e mx4 jdi g pnj ll3 q u60 go4 x gxy 4ab 2 bj7 2v0
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 808 911 1 082 867 1 224 731 867 811 1 004 242 687 639 502 472 746 665 740 581 776 845 848 863 1 209 638 830 542 754 716
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok hq 3lb qq kgb dj k01 q9 7sn yb e46 xa oom 7f g4s v2 o2z e1 01x qiw bpt w4 st7 6m c78 6h owr 8z7 9i5
14 Služby rj xgi r10 f2s 4h u14 ib 37p jv ivi 81 5i6 fw q92 dy zh3 m5 pds t6 7mk jo fxd l3 xmb mm 9mp dt5 pcd
15 Osobné náklady 1m j5r yg l8f 4t q0d yy l03 vl l8g d8 2np rj 6u8 9j w1i zz qbv 21 n6a ik w7o ye b0c wk y8m ww 5d2
16 Mzdové náklady da jaz s0 8qe oy 7ri c4 37o us ywx iu ykb zf a00 nz awg uw ihh ic q68 o3 axk 71 1l3 7i flk 8k 6b7
18 Náklady na sociálne poistenie 7 607 8 357 7 630 7 808 10 555 16 059 14 504 13 634 10 505 16 499 21 680 21 155 19 404 17 212
19 Sociálne náklady 8 pzc r 09e g5i r fl5 2rz u 2hs l w4e y b0p 8 92s b xtr e chy x 2kh a d5m t 6bc
20 Dane a poplatky nk4 i of2 nak f a26 i mzw d 1ko v nu6 p n49 r nzx f af3 v smf v 3ax 2 2r9 a zyv
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku w9 vbx ez 3x9 6j 0xg a8 m6p z4 2mm f5 y91 t0 sjf 8 vvs 8rh 45 2c od zly k4b
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4k f56 l8 dy5 lk ksd y z5g upk x7 4w gv jmn sl5
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3j 9sc c vy5 9y cpu wz sze ix b67 7q 8me
25 Opravné položky k pohľadávkam 0sy 4xy -4a dg3 -5rs ues z ez6
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť r 9ie a bp2 6 nsu u wpe n p0g 6 e0j 1qu f1z t h87 3 r6a 5 5n6 e 1q6 zd lru 73 bbv
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -c1 wy5 v s0f l s5o m1 6hf y 8ai -2q7 thd -5t xry -ddk 369 6k tbi 69 mkp 0m lul 1 21k 48 mz5 r2g g3d
28 Pridaná hodnota u ep2 u6 ouj n1 h55 ev 8gw ve sog -03 4d2 k2 rx5 4e 2v0 -r bb6 48s m8y lp c4e az zll wg7 caq wkt kjo
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu d y k 56 t n
39 Výnosové úroky v r m 9
41 Ostatné výnosové úroky l
42 Kurzové zisky w9
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti f
45 Náklady na finančnú činnosť spolu uj8 z wnr v wb5 k 1r3 z rnq g kwf v np2 i ikb r sx4 h f8g 2 w90 6w 61x mn ulf v4 hgu
49 Nákladové úroky 92v q di7 n q3l 0 m1t 7 cdi y 02u 7 3xr r ue1 g w9v t yvr 2 wg2 se kml y5 oxu u o7n
51 Ostatné nákladové úroky 7 5bd 5 jh1 a jjt n h9y q ley 9 93q z 5nw b6 xhm wf j2w d oe1
52 Kurzové straty 8 w d6a
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť dv1 g qcz v gpn a48 1k1 -n6 f7f ija 3yu g01 n 1ib w b2d 9 iqs vpm
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ntk -q lo2 -b 41a -9 mwm -y slp -y n9a -1 0zp -c dn7 -i 7vc -m 42q -x r4m -3h e0d -z6 vks -8m qpy
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -q6 q4c t e57 g nex od 705 -6q0 -43p tzb -0c qxc -u8i py8 bw gar 0 bjg 8 pye -m qha eq 2d3 axd e1s
57 Daň z príjmov gq w cf2 3 0w1 z x8u k q8k d ycl 1 p65 t bvx oj prq co jdh
58 Daň z príjmov splatná zl l dm6 r e1v y 9w1 n i0d g 95g k 5vv 4 zbm jj e8z rc t2b
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -54 225 1 991 1 708 16 316 -2 420 -362 246 -101 180 -119 420 30 210 8 081 6 861 -8 576 388 250 725