GREENIO s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet b1 4a3 p4 hgc
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov k0 042 sb ky8
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti q
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu p ghl c oqe w6 6cc
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok f d6f c fvm
14 Služby 0 zhe 1 a04 zz 2bo
15 Osobné náklady l man x gel
20 Dane a poplatky jb6 qtf
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ud
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -x m6u 9 rq2 j jpa
28 Pridaná hodnota -3 a5v x vpv v nw7
45 Náklady na finančnú činnosť spolu gq xb
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť op ak
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -rd -lh
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -5 jzg 8 4v1 y ddx
57 Daň z príjmov tov ddg
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 000 540 1 763