Pre používateľov portálu IndexPodnikatela.sk


Od 25. mája 2018 vstúpi do účinnosti Nariadenie parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 známe pod názvom GDPR. Týmto by sme Vás chceli uistiť, že k ochrane osobných údajov fyzických osôb pristupujeme s plnou vážnosťou a záleží nám na tom, aby boli osobné údaje starostlivo chránené.

Implementácii opatrení, ktoré sú v súlade s GDPR, venujeme náležitú pozornosť. Spoločnosť IndexPodnikateľa s.r.o, ktorá prevádzkuje portál www.indexpodnikatela.sk vykonáva svoju činnosť v snahe o znižovanie rizikovosti pri vstupe do obchodného vzťahu s inými obchodnými partnermi, podporu transparentnosti slovenského podnikateľského prostredia, zjednodušenie administratívnych procesov našich klientov, ako napríklad umožnenie automatického načítavania fakturačných údajov a podobne.

V rámci dodržiavania nariadenia GDPR je potrebné preskúmať výhody, ktoré IndexPodnikateľa prináša svojim zákazníkom a zároveň posúdiť nepriaznivé efekty, ktoré môže spôsobiť dotknutým osobám, ktorých osobné údaje sú zverejnené.

Prosíme Vás preto o vyplnenie krátkeho formulára, prostredníctvom ktorého vyjadríte svoje postrehy a skúsenosti s portálom www.indexpodnikateľa.sk, aké prínosy Vám náš portál prináša a popíšete účely na ktoré náš portál využívate.

Vyplnením tohto formulára nám pomôžete odôvodniť oprávnený záujem prevádzkovania našej služby a spracovávania osobných údajov fyzických osôb z verejných registrov.


Povedzte nám svoj názor na portál www.indexpodnikatela.sk