Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Hospitalská Rehoľa Sv.jána Z Boha, Nám.SNP 9, Bratislava
Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o. spoločník 100% (súčasný), spoločník (minulý) 2019 14 556 052,00 € -6 857,00 €