Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Tünde Somogyi, Tichá ulica 593/4, Veľké Dvorníky
Poľnohospodárske družstvo Kútniky člen predstavenstva (súčasný) 2018 3 949 939,00 € 327 192,00 €
Agricola, spol. s r.o. konateľ (súčasný) 2018 1 184 113,00 € 342 524,00 €
Dan - Slovakia Agrar, a.s. člen predstavenstva (súčasný) 2018 29 000 702,00 € 3 757 653,00 €
Telos Slovakia s.r.o. spoločník 20% (súčasný), spoločník (minulý), spoločník 20% (minulý), konateľ (súčasný) 2018 8 400,00 € -14 876,00 €
AGROECO, s.r.o. konateľ (súčasný) 2018 920 073,00 € 130 627,00 €
AGROKORN, s.r.o. konateľ (súčasný) 2018 448 547,00 € 91 724,00 €
Agro Optima, s. r. o. konateľ (súčasný) 2018 27 000,00 € 10 464,00 €
Agro Support, s.r.o. konateľ (súčasný) 2018 37 745,00 € -58 945,00 €