Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Tünde Somogyi, Tichá ulica 593/4, Veľké Dvorníky
Poľnohospodárske družstvo Kútniky člen predstavenstva (súčasný) 2019 4 451 143,00 € 665 461,00 €
Agricola, spol. s r.o. konateľ (súčasný) 2019 692 867,00 € 347 742,00 €
Dan - Slovakia Agrar, a.s. člen predstavenstva (súčasný) 2019 35 009 077,00 € 7 531 542,00 €
Telos Slovakia s.r.o. spoločník 20% (súčasný), spoločník (minulý), spoločník 20% (minulý), konateľ (súčasný) 2018 8 400,00 € -14 876,00 €
AGROECO, s.r.o. konateľ (súčasný) 2019 867 856,00 € 84 236,00 €
AGROKORN, s.r.o. konateľ (súčasný) 2019 402 869,00 € 86 829,00 €
Agro Optima, s. r. o. konateľ (súčasný) 2019 27 000,00 € -85 255,00 €
Agro Support, s.r.o. konateľ (súčasný) 2019 233 618,00 € 142 789,00 €
AGRO PROJECT s.r.o. konateľ (súčasný) 2019 0,00 € -767,00 €