Vyhľadávanie spoločností a obchodných partnerov - SK (47)

stav spoločnosti: všetky ; sknace: 28110; zoradené zostupne podľa: tržby a výnosy

Rozšírené zobrazenie Exportovať zostavu do EXCELU Exportovať zostavu do CSV
Index Názov Rok ÚZ Veľkosť organizácie Právna forma Tržby + výnosy Daň Zisk po zdanení Vlastné imanie Aktíva Neobežný majetok Výrobná spotreba Výroba
z.piio KARTESIS SK s. r. o. 2021 50-99 zamestnancov Spol. s r. o. 11 168 250,00 € 261 663,00 € 887 307,00 € 4q270bz 5 151 254,00 € h55rot1 3m5scy1 b41vy2
b.fdys3 LOMBARDINI SLOVAKIA, s.r.o. 2021 10-19 zamestnancov Spol. s r. o. 9 007 707,00 € -420 309,00 € -1 594 243,00 € lit0flg 5 418 584,00 € 7csayc 6lw5tuc ckhwkw
x.u1twk DS Martin, a.s. 2015 nezistený Akc. spol. 1 231 234,00 € 25 994,00 € -611 052,00 € afjw8j2 3 584 124,00 € ygnwl17 xmnesc fckox9
1.0yc1 EKOL, spol. s r.o. 2021 5-9 zamestnancov Spol. s r. o. 797 318,00 € 21 955,00 € 92 242,00 € psv0ck 1 068 907,00 € s9cf78 rzqg0e u0wajq
6.dk MONT OK, s.r.o., v likvidácii 2018 nezistený Spol. s r. o. 56 580,00 € 960,00 € 10 834,00 € -dov3k 0,00 € n 85dsm ffgor
b.7nin Kovel, s. r. o. 2021 nezistený Spol. s r. o. 54 162,00 € 996,00 € 4 511,00 € mgkjg 36 978,00 € t btgag ix5bp
j.kwr4a HydroJane, s.r.o. 2021 0 zamestnancov Spol. s r. o. 39 548,00 € 1 238,00 € 9 702,00 € yliw6 704 316,00 € e2bqg1 710j 7gsx2
u.ksiz ALTENSO ENVIRO s.r.o. v likvidácii 2016 nezistený Spol. s r. o. 1 538,00 € 400,00 € -3 140,00 € -gnjb 91,00 € h 1mp4 2y0k
3.fx7sf KOPOS Košické potravinárske strojárne, akciová spoločnosť Košice v likvidácii 2015 nezistený Akc. spol. 0,00 € 0,00 € 0,00 € -y 7,00 € c q g
p.ijmay KOVOMA, spol. s r.o. „v likvidácii“ 2017 nezistený Spol. s r. o. 0,00 € 0,00 € -554,00 € 9 0,00 € h mvm l
qúdsna l0ť07 nezistený Živnostník
wxcc 0š3m nezistený Živnostník
KOVOSTAV, výrobné družstvo nezistený Družstvo
R. B. R. spoločnosť s ručením obmedzeným nezistený Spol. s r. o.
i3asbtí3 húah7p nezistený Živnostník
Kružlovské strojárne, spoločnosť s ručením obmedzeným, Kružlovská Huta nezistený Spol. s r. o.
rmi. u5my0píh jmč87 - lf imi52n 09g4ej7cnl nezistený Živnostník
po9ztpc2 kflláo nezistený Živnostník
ycpm3xíy 1o3hkí8 zn5. bmiy nezistený Živnostník
8áh Čw8jk - 53gqxj 0 zamestnancov Živnostník
Ekol, spol. s r.o., organizačná zložka zahraničnej osoby nezistený Zahranič.osoba,právnická
av519 ugi3kíf nezistený Živnostník
Inter trend a.s. v likvidácii nezistený Akc. spol.
g6x. 9yty lpbrz fsuíe3c f svqmáž m7qw.8zt.,mhgg.xdzxc4l8í s es5tle nezistený Živnostník
2du8k6 e1ts6 y62 p3rih6/csjh/ nezistený Živnostník