Vyhľadávanie spoločností a obchodných partnerov - SK (3061)

stav spoločnosti: všetky ; sknace: 84110; zoradené zostupne podľa: tržby a výnosy

Rozšírené zobrazenie Exportovať zostavu do EXCELU Exportovať zostavu do CSV
Index Názov Rok ÚZ Veľkosť organizácie Právna forma Tržby + výnosy Daň Zisk po zdanení Vlastné imanie Aktíva Neobežný majetok Výrobná spotreba Výroba
6.q1bx Slovenská konsolidačná, a.s. 2021 100-149 zamestnancov Akc. spol. 627 851,00 € 1 129,00 € 2 212 100,00 € lfwxkpy1 42 497 362,00 € s9txyxu eg4nyy vibnjm
2.3r SpO obce Diakovce 2018 nezistený Príspevková organizácia 53 259,00 € 0,00 € 1 076,00 € 5gb9 14 708,00 € 5 3aixg 9faq5
m.bcean BALUR s.r.o. 2018 nezistený Spol. s r. o. 50 135,00 € 551,00 € 3 025,00 € fb1h5 32 921,00 € v 8tiy7 8zchq
0.vo16b Tender One, s.r.o. 2021 nezistený Spol. s r. o. 36 391,00 € 1 258,00 € 7 133,00 € 4lpdb 25 554,00 € i tjkgn v1xme
b.7sshe BB prestige s.r.o. 2021 1 zamestnanec Spol. s r. o. 21 175,00 € 139,00 € 787,00 € 5bgu 29 808,00 € r 47gh y4tav
z.tspo Obec Kolačno 2019 10-19 zamestnancov Obec, mesto (o.,m.úrad) 8 394,00 € 0,00 € 26 743,00 € p1nbj8 893 157,00 € xtakpb 847fc 8ryf
0.wo17s RTVS, s. r. o. v likvidácii 2013 nezistený Spol. s r. o. 4,00 € 1,00 € -2 939,00 € zf3r13 495 915,00 € o iwm y
5.zpctk Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 2012 250-499 zamestnancov Rozpočtová organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 € a 891 527,23 € gkwhdj.bi 7 5
3.wtue5 Úrad pre verejné obstarávanie 2012 200-249 zamestnancov Rozpočtová organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 € b 82 653,88 € 4 r d
1.7879a Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 2012 100-149 zamestnancov Rozpočtová organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 161 569,90 € k t c
x.wvja4 Technokom s.r.o. 2013 nezistený Spol. s r. o. 0,00 € 0,00 € 0,00 € -23ss 110 536,00 € m62si4 m 1
p.bqjzr PDKS, s.r.o. 2021 nezistený Spol. s r. o. 0,00 € 0,00 € -441,00 € vtnt 4 377,00 € d 5xe a
s.03weu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2012 100-149 zamestnancov Rozpočtová organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 € b -476 660,15 € 7 o y
o.whhj5 Kancelária prezidenta SR 2012 50-99 zamestnancov Rozpočtová organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 € l 718 898,80 € d l c
2.fdawf Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2012 500-999 zamestnancov Rozpočtová organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 -409 967,92 € w 9 s
w.cwhot Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 2012 50-99 zamestnancov Rozpočtová organizácia 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 -8 355 574,63 € x5ei.r8 r z
k.jysy Tatra-Med Tours s. r. o. 2013 nezistený Spol. s r. o. 0,00 € 0,00 € 0,00 € morp 5 000,00 € x x x
7.tzec Meruna s. r. o. 2018 nezistený Spol. s r. o. 0,00 € 0,00 € 0,00 € kpfm 5 000,00 € d c f
Obec Ratnovce 10-19 zamestnancov Obec, mesto (o.,m.úrad)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 150-199 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Inšpektorát práce Košice 50-99 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Mestská časť Bratislava - Rusovce 20-24 zamestnancov Obec, mesto (o.,m.úrad)
Obec Jablonové 25-49 zamestnancov Obec, mesto (o.,m.úrad)
Obec Jakubov 25-49 zamestnancov Obec, mesto (o.,m.úrad)
Obec Kuchyňa 5-9 zamestnancov Obec, mesto (o.,m.úrad)