Vyhľadávanie spoločností a obchodných partnerov - SK (2143)

stav spoločnosti: všetky ; sknace: 85200; zoradené zostupne podľa: tržby a výnosy

Rozšírené zobrazenie Exportovať zostavu do EXCELU Exportovať zostavu do CSV
Index Názov Rok ÚZ Veľkosť organizácie Právna forma Tržby + výnosy Daň Zisk po zdanení Vlastné imanie Aktíva Neobežný majetok
b.1ud0v Základná cirkevná škola Sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom maďarským 2019 10-19 zamestnancov Nezisková organizácia 415 604,00 € 0,00 € 0,00 € s 13 079,00 € 1
4.gt1 E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie, s.r.o. 2019 3-4 zamestnanci Spol. s r. o. 354 372,00 € 4 924,00 € 24 212,00 € -5q0ax 25 386,00 € cqab
6.b1epy World Communication Center, s.r.o. 2019 nezistený Spol. s r. o. 31 959,00 € 0,00 € 69,00 € u2r 375,00 € 6
f.b9rcs Škola Harmanček, s. r. o. 2019 nezistený Spol. s r. o. 28 622,00 € 0,00 € 714,00 € jlss 23 763,00 € c
d.ulv VetCentrum Ružinov s. r. o. 2019 nezistený Spol. s r. o. 13 824,00 € 11,00 € 40,00 € j4b88 19 568,00 € 8ykg4
2.2m96y OBNOVBYT s. r. o. 2018 nezistený Spol. s r. o. 314,00 € 0,00 € -11,00 € r0cw 4 644,00 € 8
x.3pkvp DIDACTICUS, s.r.o. 2019 nezistený Spol. s r. o. 120,00 € 0,00 € -53,00 € r0k0 7 161,00 € v
n.oeboz S.E.I.N. sollertia s.r.o. 2019 nezistený Spol. s r. o. 0,00 € 0,00 € 0,00 € -bya 0,00 € r
b.vfcyj Cambridge international communications, s. r. o. 2019 nezistený Spol. s r. o. 0,00 € 0,00 € -16 932,00 € 68oofk 1 088 857,00 € 7lc8mx
Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, Bratislava 20-24 zamestnancov Nezisková organizácia
Súkromná spojená škola, Vodárenská 3, Prešov 50-99 zamestnancov Nezisková organizácia
Základná škola 50-99 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Základná škola s materskou školou 10-19 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Základná škola Narnia 50-99 zamestnancov Nezisková organizácia
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 417, Moča 10-19 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola és Óvoda, Hajnáčka 419- Ajnácskő 419 10-19 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Základná škola P. Kellnera Hostinského Družstevná 835 Rimavská Sobota 50-99 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Základná škola s materskou školou, Mlynky - Biele Vody 266 10-19 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Základná škola s materskou školou so sídlom Očová Ul. ČSA 109/91 25-49 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Základná škola 1.-4. ročník s materskou školou 10-19 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Spojená škola 50-99 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Základná škola s materskou školou, Zalužice 450 25-49 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Spojená škola, Gorkého 4/90, Okoč 50-99 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Základná škola pri zdravotníckom zariadení Smrdáky 3-4 zamestnanci Rozpočtová organizácia
Špeciálna základná škola 25-49 zamestnancov Rozpočtová organizácia