Vyhľadávanie spoločností a obchodných partnerov - SK (1650)

stav spoločnosti: všetky ; sknace: 94120; zoradené zostupne podľa: tržby a výnosy

Rozšírené zobrazenie Exportovať zostavu do EXCELU Exportovať zostavu do CSV
Index Názov Rok ÚZ Veľkosť organizácie Právna forma Tržby + výnosy Daň Zisk po zdanení Vlastné imanie Aktíva Neobežný majetok Výrobná spotreba Výroba
x.pr CREDIT KB a.s. 2023 nezistený Akc. spol. 39 800,00 € 3 595,00 € 22 939,00 € m7ay9 59 330,00 € 8 9jl1x nojw8
j.b Pozemkové spoločenstvo Urbariát Melčice 2023 nezistený Spoločenstvá vlastníkov 4 152,00 € 595,00 € 3 348,00 € mb4k 7 197,00 € s c96 kvz3
3.c Lesné družstvo Melčice - pozemkové spoločenstvo 2023 nezistený Spoločenstvá vlastníkov 1 510,00 € 219,00 € 1 225,00 € e1k3 2 329,00 € x kk nhtb
z.xre13 Luxury Africa s. r. o. 2023 nezistený Spol. s r. o. 0,00 € 0,00 € -96,00 € u0ejv 31 257,00 € mbro m t
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc nezistený Združenie (zväz,spolok)
Slovenská lekárska spoločnosť 10-19 zamestnancov Združenie (zväz,spolok)
Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku pri SAV nezistený Združenie (zväz,spolok)
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť nezistený Združenie (zväz,spolok)
Slovenská spoločnosť pre mechaniku pri Slovenskej akadémii vied nezistený Združenie (zväz,spolok)
Slovenská chemická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied nezistený Združenie (zväz,spolok)
Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV nezistený Združenie (zväz,spolok)
Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV nezistený Združenie (zväz,spolok)
Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností Slovenskej republiky 1 zamestnanec Záujm. združ. práv.osôb
Fond výtvarných umení 5-9 zamestnancov Verejnopráv.inštitúcia
Klub novinárov nezistený Združenie (zväz,spolok)
Vedeckotechnická spoločnosť nezistený Združenie (zväz,spolok)
Slovenský zväz stavebných inžinierov nezistený Združenie (zväz,spolok)
Združenie divadelníkov na Slovensku nezistený Združenie (zväz,spolok)
Okresná rada Združenia podnikateľov Slovenska Bratislava I nezistený Združenie (zväz,spolok)
Okresná rada Združenia podnikateľov Slovenska Bratislava IV nezistený Združenie (zväz,spolok)
Klub ekonomických redaktorov nezistený Združenie (zväz,spolok)
Slovenská vedecko-technická spoločnosť pre obchod a cestovný ruch Zatiaľ neurčené
Telovýchovná jednota Družstevník Borov nezistený Združenie (zväz,spolok)
Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Košice 1 zamestnanec Komora okrem profesných
Slovenská basketbalová asociácia 5-9 zamestnancov Združenie (zväz,spolok)